Game Over

Czytaj Dalej

Wielkie odkrycia geograficzne - Wyprawy Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana, Vasco da Gamy i Amerigo Vespucciego

W latach 1502-1503 Gama powtórzył swoją wyprawę do Indii, dowodząc tym razem flotyllą 13 okrętów wojennych.

Why do people in Poland and all over the world learn English?

I learn English for seven years. When I was starting learning language I was only studding in my school. But the standard of the teaching was very low. Then, in the third year of learning I started learning private. Since that moment I was learning very well. After year I was the best in the class. And I am still...

PROCES „CROSSING OVER” I JEGO ZNACZENIE DLA EWOLUCJI ROŚLIN

  Sprzężony sposób dziedziczenia się genów jest wynikiem oddzielania się od siebie całych chromosomów homologicznych w mejozie i rozdzielenia ich następnie do gamet.

da GAMA Vasco

Gama epopeja (1811) księdza J. Opera rozpoczęta w 1838, dokończona w 1860 (z tytułem Vasco da Gama), została wystawiona po śmierci (w 1864) kompozytora, przygotowana w ostatecznej formie przez F.

Irish economy over the period (1994-2009).

IRELAND AND ECONOMIC ENVIRONMENT IRISH ECONOMY OVER THE PERIOD (1994-2009). Ireland remarkable economic growth during the last decade has attracted the attention of economist and development specialist around the world. The colloquial term “Celtic Tiger” has been used to refer to the country itself, and to the years associated with the boom. This boom in Ireland was between 1994-2007, this period of rapid economic growth. But after 2007 Irish economic was change, economy slow down,

DOCSIS (Data Over Cable System Interface Specification)

DOCSIS (Data Over Cable System Interface Specification) - specyfikacja określająca sposób transmisji sygnałów szerokopasmowych w sieciach telewizji kablowej (CATV). Specyfikacja DOCSIS precyzuje następujące parametry toru kablowego:

kierunek dosyłowy do abonenta: modulacja 64/256 QAM, szerokość...

MPOA (Multi-Protocol Over ATM)

MPOA (Multi-Protocol Over ATM) - protokół trasowania pakietów w technologii IP Switching przez sieć ATM, obsługujący pliki generowane przez dowolny protokół komunikacyjny operujący w trzeciej warstwie modelu ISO/OSI (IP, IPX, in.). Przy małym trafiku w sieci MPOA trasuje (warstwa 3) za pomocą kilku...

VoATM (Voice over ATM)

VoATM (Voice over ATM) - przekaz pakietów głosowych w czasie rzeczywistym przez komórki sieci ATM (53 bajty). Przekaz mowy przez tę sieć dokonuje się podobnie jak w sieciach pakietowych FR, przez umieszczanie skomprymowanych fragmentów głosu w kolejnych komórkach ATM, opatrzenie komórek wirtualnym adresem...

VoData (Voice over Data)

VoData (Voice over Data) - transmisja głosu w pakietach, traktowana jako transmisja danych cyfrowych w czasie rzeczywistym. Algorytmy kodowania umożliwiają kompresję głosu do postaci strumienia pakietów, który można przesyłać z szybkością 8 kb/s (nawet 5,3 kb/s) - bez istotnego pogorszenia...

VoFR (Voice over Franie Relay)

VoFR (Voice over Franie Relay) - transmisja w czasie rzeczywistym pakietów głosowych przez sieć pakietową FR, inaczej telefonia FR. Przekaz głosu w pakietach (FR, ATM, in.) stanowi istotę zarówno obecnych, jak i przyszłych sieci telekomunikacyjnych - integrujących transmisję głosu z transmisją danych i...

VoIP (Voice over Internet Protocol)

VoIP (Voice over Internet Protocol) - przekaz głosu w pakietach przez sieci z protokołem IP, inaczej telefonia internetowa. Połączenie głosowe z dowolnego numeru stacjonarnego telefonu końcowego (analogowego lub cyfrowego) wymaga  pośrednictwa bramek internetowych (gateway), łączących sieci publiczne PSTN...

CROSSING-OVER

Proces wymiany odcinków chromosomów homologicznych zachodzący podczas mejozy. W wyniku crossing-over powstaje nowa jakość chromosomów ze względu na inne rozłożenie wariantów genów/alleli na chromosomie.