Game Maker Language

Czytaj Dalej

Wielkie odkrycia geograficzne - Wyprawy Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana, Vasco da Gamy i Amerigo Vespucciego

W latach 1502-1503 Gama powtórzył swoją wyprawę do Indii, dowodząc tym razem flotyllą 13 okrętów wojennych.

English as a world language

English is the mother tongue of over 450 million people. Almost half of them live in the U.S.A. Over 500 million people speak English as a second language. When we come to consider English as a foreign language, the number of speakers is pure guesswork. Even in the Western Europe there are no reliable statistics...

What’s the best way to learn a foreign language?

Most people in the world learn foreign languages. Everyone has their definite way to learn them. I also know many ways to learn a foreign language, which are the best in my opinion. First way: we could be reading magazines or newspaper in English. Thanks to this we learn a lot of words. It’s very interesting and...

da GAMA Vasco

Gama epopeja (1811) księdza J. Opera rozpoczęta w 1838, dokończona w 1860 (z tytułem Vasco da Gama), została wystawiona po śmierci (w 1864) kompozytora, przygotowana w ostatecznej formie przez F.

Methods as a science of foreign language teaching

Chapter I Methods as a science of foreign language teaching 1.1 The definition of methods For ancient times people had ability to learn language but not until the twentieth century theory of language acquisition has been elaborated. That theory treating of children being born with a specific set of principles connected with language is called by Noam Chomsky as the “Universal Grammar”. The two parts of UG are Nativist Approach and LAD is a basis on which the science of how to teach ...

Interlaguage - Essay o Interlanguage / Inter language

Interlanguage Whenever one acquires second or another language, one develops a so called ?interlanguage?, which is developed by him/ her as a system of rules and applications that can either bear the properties and rules of L1, properties and rules of both L1 and L2, but can also not possess features of neither. There are a number of theories, both in favour and against this theory, and it is still developing and adapting to new information. The term ?interlanguage? was first coined and ...

The history and meaning of English language

English is an Indo-European, West Germanic language originating in England, and is the mother language for most people in the United Kingdom, the United States, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and the Philippines. English is a West Germanic language originated from the Anglo-Frisian dialects brought to Britain by Germanic settlers and Roman auxiliary troops from various parts of what is now northwest Germany and the Northern Netherlands. The original Old English language was then ...

Sign language- Linguistics

More elaborate systems of manual communication have developed in situations where speech is not practical or permitted, such as cloistered religious communities, scuba diving, television recording studios, loud workplaces, stock exchanges, in baseball, while hunting (by groups such as the Kalahari bushmen), or in the game Charades.

ALGOL (Algorithmic Language)

Pierwszy proceduralny język programowania, powszechnie stosowany o 1960 r., zastąpiony bardziej zaawansowaną wersją ALGOL 68. Doświadczenia zebrane w trakcie jego eksploatacji stały się podstawą rozwoju wielu innych języków wysokiego po- ziomu programowania, takich jak: Fortran, Cobol, Pascal wiele wersji...

COBOL (Common Business Oriented Language)

COBOL (Common Business Oriented Language) - język programowania wysokiego poziomu z początku lat sześćdziesiątych, używany głównie do przetwarzania danych środowiska ekonomicznego i różnorodnych baz danych, prowadzonych na dużych komputerach mainframe.

HDML (Handheld Derice Markup Language)

HDML (Handheld Derice Markup Language) - język opisu treści danych przesyłanych do ruchomych terminali komórkowych, z uwzględnieniem ograniczeń prezentacji i wprowadzania informacji w terminalu, a także istniejących zasobów do jej przetwarzania w terminalu (moc, pojemność pamięci, typ...

HTML (Hypertext Markup Language)

HTML (Hypertext Markup Language) - język tworzenia i edycji stron WWW mający mechanizmy służące do interpretacji ustalonych wyróżników składniowych języka dokumentów rejestrowanych w HTML.

Hipertekstowy dokument napisany w języku HTML (typowe rozszerzenia .html lub .htm) jest zbiorem tekstowym...

Perl (Practical Extraction and Report Language)

Perl (Practical Extraction and Report Language) - powszechnie stosowany obecnie język skryptów CGI, używany do tworzenia stron WWW. Specjalnie dostosowany dotworzenia raportów, także przetwarzania napisów. Jest bardziej zwięzły od innych języków, zawiera wiele operacji w jednym wyrażeniu - dzięki czemu w...

SGML (Standard Generalized Markup Language)

SGML (Standard Generalized Markup Language) - uniwersalny język opisu wszelkich typów dokumentów działalności ludzkiej, wraz z możliwością definiowania atrybutów ich rozbudowanej struktury (paragrafy, sekcje, nagłówki, tytuły).

Język SGML jest odpowiedni zarówno do zapisu dokumentacji technicznej, jak i...

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) - standardowy język definiowania relacyjnych baz danych i uzyskiwania do nich dostępu. Stanowi sformalizowany język (subjęzyk) danych, przeznaczony do wykonywania operacji na bazach danych, a więc: wyszukiwania danych, dodawania nowych, zmiany zawartości i usuwania...

VRML (Virtual Reality Modeling Language)

VRML (Virtual Reality Modeling Language) - jeden z języków interpretacyjnych do opisu scen trójwymiarowych. Język VRML wzbogaca prezentacje WWW o trzeci wymiar przez manipulowanie punktem widzenia obserwatora w wirtualnym świecie animacji. Podstawą funkcjonowania VRLM jest geometria scen podana w kategorii...

WML (Wireless Markup Language)

WML (Wireless Markup Language) - uproszczona wersja języka hipertekstowego HTML, opracowana na potrzeby protokołu WAP, obsługująca bezprzewodowe terminale przenośne o niewielkich rozmiarach ekranu użytkownika.

XAML (Transaction Authority Markup Language)

XAML (Transaction Authority Markup Language) - propozycja nowego standardu interakcyjnego przetwarzania transakcji w Internecie, opartego na języku XML, z przeznaczeniem do obsługi sektora biznesowego. Dotyczy opisu transakcji zdefiniowanych w powszechnie używanym standardzie XA (Transaction Authority) w...

XML (Extensible Markup Language)

XML (Extensible Markup Language) - uproszczona wersja uniwersalnego języka znaczników i adjustacji SGML ułatwiająca definiowanie różnych typów dokumentów prosta w obsłudze dla programisty. Język XML ma wszystkie cechy metajęzyka, czyli znaną i uzgodnioną gramatykę, jednolitą metodologię i narzędzia...