Game Developers Conference

Czytaj Dalej

Wielkie odkrycia geograficzne - Wyprawy Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana, Vasco da Gamy i Amerigo Vespucciego

W latach 1502-1503 Gama powtórzył swoją wyprawę do Indii, dowodząc tym razem flotyllą 13 okrętów wojennych.

da GAMA Vasco

Gama epopeja (1811) księdza J. Opera rozpoczęta w 1838, dokończona w 1860 (z tytułem Vasco da Gama), została wystawiona po śmierci (w 1864) kompozytora, przygotowana w ostatecznej formie przez F.

CHRZEŚCIJAŃSKA KONFERENCJA POKOJOWA, Christian Peace Conference (CPC)

Organizacja międzynar. zrzeszająca Kościoły i wspólnoty chrzęść (z 70 krajów) w celu propagowania -» pokoju, braterstwa oraz szeroko pojętego -> ekumenizmu; powstała 1958 w Pradze (obecna jej siedziba).

Przedstawiciele Kościołów i wspólnot chrzęść w obliczu wojennego zagrożenia ludzkości utworzyli...

CONFÉRENCE INTERNATIONALE de SOCIOLOGIE RELIGIEUSE (CISR)

Interkonfesyjna organizacja międzynar., zał. 1948 w celu inicjowania i upowszechniania badań nad zjawiskiem religijności; zrzesza uczonych, zwł. socjologów religii, oraz in. specjalistów zainteresowanych rei. problematyką.

Powstała z inicjatywy Jacques Leclercqa w środowisku franc, belg. i hol. uczonych...

EAST ASIA CHRISTIAN CONFERENCE

Związek poza-katolickich Kościołów Azji Wschodniej, powstały 1957 na konferencji w Prapat (Indonezja) dla niesienia pomocy wzajemnej lokalnym radom chrześcijańskim.

W skład E.A.Ch.C. wchodzą m.in. Ali Pakistan ChristianCouncil, All Burma Baptist Convention, Christian Council of Burma, Church of Christ in...

CEPT (European Conference of Posts and Telecommunications)

CEPT (European Conference of Posts and Telecommunications) - europejskie stowarzyszenie koordynujące działalność 26 europejskich instytucji i krajowych administracji pocztowo-telekomunikacyjnych. Określa ordynuje działalność operatorów sieci telekomunikacyjnych, zajmuje się także standaryzacją łączy...

CONF/3PTY (Conference, 3-rd Party)

CONF/3PTY (Conference, 3-rd Party) - jedna z usług dodatkowych centrali abonenckiej z integracją usług (ISDN), umożliwiająca zestawianie połączeń telekonferencyjnych (dla więcej niż dwóch abonentów).

WARC (World Administrative Radio Conference)

WARC (World Administrative Radio Conference) - światowa administracyjna konferencja radiokomunikacyjna stanowiąca najwyższą formę działania ITU, zajmująca się uzgadnianiem i przydzielaniem częstotliwości radiowych dla poszczególnych usług radiokomunikacyjnych oraz ustalaniem warunków pracy. Od 1992 r...