Game Boy Micro

Game Boy Micro

Czytaj Dalej

POECI MŁODEJ POLSKI - TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI

Tadeusz chcąc zachować pamięć o pierwszych latach „Znaszli ten kraj” pod pseudonimem Boy.

Wielkie odkrycia geograficzne - Wyprawy Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana, Vasco da Gamy i Amerigo Vespucciego

W latach 1502-1503 Gama powtórzył swoją wyprawę do Indii, dowodząc tym razem flotyllą 13 okrętów wojennych.

OBRACHUNKI FREDROWSKIE, tom szkiców T. Boya-Żeleńskiego

Boya-Żeleńskiego wyd. Żeleński-Boy Pisma, t.

da GAMA Vasco

Gama epopeja (1811) księdza J. Opera rozpoczęta w 1838, dokończona w 1860 (z tytułem Vasco da Gama), została wystawiona po śmierci (w 1864) kompozytora, przygotowana w ostatecznej formie przez F.

SŁÓWKA, zbiór wierszowanych utworów satyryczno-kabaretowych T. Boya-Żeleńskiego

Obiektem ataków Boya, łączących satyr, kpinę z lekkim, finezyjnym dowcipem, są tu z jednej strony przejawy galicyjskiego konserwatyzmu, krak.

ŻELEŃSKI TADEUSZ, pseud. Boy

(Boy). MARKIEWICZ Boy w kraju swej młodości i Szkic do portretu Boya-prozaika, w: W kręgu Żeromskiego, W.

BOYE Karin (1900 - 1941)

Samobójstwo mistyczki i marksistki

Szwedzka poetka i powieściopisarka. W młodości bliska była postawommistycznym, później przeżyła kryzys religijny, na kilka lat związała się z ruchemmarksistowskim.

Fascynowała ją awangarda i twórczość Thomasa Eliota. Jej lirykaewoluowała od ekspresjonizmu do...

MCA (Micro Channel Architecture)

MCA (Micro Channel Architecture) - zastrzeżona Praz IBM (1987 r.) mikrokanałowa architektura 32-bitowej szyny interfejsu wewnętrznego, stosowana w komputerach IBM serii PS/2, a także serii RS 6000. Niezgodna z wcześniejszymi rozwiązaniami standardu IBM PC AT (16-bitów) jest przeznaczona dla środowiska...

MEMS (Micro-Electro-Mechanical System)

MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) - jedna z dwóch najnowszych technologii całkowicie optycznych przełączników bezpośrednio krosujących światło - stosowana w sieciach i traktach terabitowych. Przełączania strumieni świetlnych dokonuje się za pomocą dwóch współzależnych płaskich (2D) lub...