Galaktyka podwójna

Galaktyka podwójna – układ, ciało astronomiczne składające się z dwóch galaktyk krążących wokół wspólnego środka masy, zazwyczaj są to galaktyki tego samego typu – obie są spiralne lub eliptyczne.

Czytaj Dalej

Inne układy gwiazdowe

Oprócz wymienionych wyżej galaktyk w jego skład wchodzi jeszcze 17 galaktyk eliptycznych, 9 galaktyk nieregularnych i 2 galaktyki spiralne.

ZASADA PODWÓJNEGO ZAPISU

Zasada podwójnego księgowania, tradycyjnie określa sposób rejestracji zdarzenia gospodarczego i jest jednym z wielu atrybutów formalnego języka opisu rachunkowości.

W całej historii rozwoju rachunkowości można znaleźć wspólne dla różnych doktryn i zastosowań praktycznych sformalizowane prawidłowości...

Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, czy sposobem poszukiwania prawdy o świecie?

  Spotkałem się kiedyś z porównaniem wynalazku Gutenberga do odkrycia nowej i nieznanej galaktyki. Przypomniałem sobie jeszcze inna książkę, która stała się dla mnie “wejściem do nowej galaktyki".

HISTORIA JĘZYKA

 

HISTORIA JĘZYKA

POCHODZENIE JĘZYKA POLSKIEGO

Językjgplski należy do grapy języków slowia,ńskidu,W językach tych obserwujemy wiele podobieństw zarówno pod względem podstawowego zasobu słownictwa, jak i budowy gramatycznej. Zauważyć to możemy, porównując wyrazy i formy gramatyczne z różnych...

Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, czy sposobem poszukiwania prawdy o świecie?

Spotkałem się kiedyś z porównaniem wynalazku Gutenberga do odkrycia nowej i nieznanej galaktyki. Przypomniałem sobie jeszcze inna książkę, która stała się dla mnie “wejściem do nowej galaktyki".

Podwójne księgowanie

 

Podwójne księgowanie polega na tym, że zdarzenie gospodarcze wycenione w jednostkach pieniężnych, rejestrujemy na jednym koncie po stronie Winien, a na drugim po stronie Ma. Zasadę podwójnego księgowania, można realizować albo w formie tradycyjnej na kontach albo w formie zapisu macierzowego.

Zapis...

Podwójne opodatkowanie i jego skutki

 

Podwójne opodatkowanie wiąże się najczęściej z podatkiem dochodowym i majątkowym, które to podatki obciążają wpływ z pracy lub kapitału. Podatnym gruntem dla podwójnego opodatkowania jest przepływ siły roboczej lub kapitału. Roszczenia podatkowe mogą być zgłaszane przez organy podatkowe krajów...

PODWÓJNE OPODATKOWANIE SPADKÓW I DAROWIZN

 

Podatek od spadków i darowizn nie jest objęty umowami o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu. Rzeczy i prawa majątkowe nabyte w spadku są z reguły opodatkowane w kraju ich położenia lub wykonania.

Z tych względów w wielu krajach europejskich i świata zwalnia się od podatku spadki otrzymywane z...

PODWÓJNE OPODATKOWANIE W LEASINGU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

 

Przykład:

Celnicy polscy nie zgodzili się na zakwalifikowanie Mercedesa Vito jako samochodu ciężarowego, a niemieccy tak. Sprawę rozstrzygnęła Światowa Organizacja Celna, która uznała, iż Mercedesa Vito należy traktować jako samochód osobowy.Takie rozstrzygnięcie ma kolosalne znaczenie dla samego...

Budowa Wszechświata

Galaktyki mogą mieć różne kształty i rozmiary. Kilka tysięcy galaktyk tworzy gromadę galaktyk. Galaktyka, w której położona jest Ziemia, nosi nazwę Układu Mlecznej Drogi.

FILOZOFOWIE ARABSCY

Podczas wczesnego średniowiecza w Europie zachodniej równolegle z łacińską, chrześci­jańską filozofią rozwijała się inna jeszcze filozofia: filozofia Arabów. Rozwijała się w innych warunkach niż chrześcijańska: Arabowie znali bowiem dzieła greckich filozofów i na ich podstawie budowali...

Teoria podwójnego kodowania PAIVO

Powstała pewna koncepcja tzw. koncepcja podwójnego kodowania, którą opracował PAIVIO. Zastanawiał się czy między dwoma systemami reprezentacji mogą zachodzić jakieś relacje i przejścia. Jeden oparty na sądach dysponuje czymś co nazywamy logo genami, a więc pewne abstrakcyjne pojęcia jakiś obiektów...

ORIENTACJA INTERAKCYJNO - SYSTEMOWA W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ - Koncepcja podwójnego związania Batesona, Jacksona, Haleya i Weaklanda

Odkrycie tego sposobu komunikowania, wiąże się z faktem, że w życiu człowieka, w jego rodzinie i w ramach instytucji wychowawczych stosuje się sposoby informowania, które z natury swojej są wewnętrznie sprzeczne, niemożliwe do zrealizowania. Dotyczy to, np. zachęcania lub nakłaniania, czasem nawet pod...

KRETA - APARTAMENTY KRÓLEWSKIE W KNOSSOS

Wspaniałe apartamenty królewskie, okalające centralne podwórze, są oryginalne i bez wątpienia należą do najpiękniejszych komnat w Knossos. Schody są wybitnym dziełem sztuki architektonicznej, tworzą nie tylko wygodne dojście do wspaniale wyposażonych komnat, ale również stanowią integralną część...

Władza we Francji

W 1985 r. Francuzi zmienili dotychczasowy system dwuetapowych wyborów i przyjęli zasadę proporcjonalności, ale już rok później po starej koncepcji wyborów. Te dwie zmiany dobrze ilustrują tezę, że zasady polityczne nie są dane, lecz są efektem gry politycznej.

Francja stosowała zasadę reprezentacji...

KOGO DOTYCZY ZASADA NARODOWOŚCI PODMIOTOWEJ I NA CZYM POLEGA?

Ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego, który popełnił przestępstwo za granicą

Taka osoba będzie odpowiadać w Polsce jeżeli czyn którego ta osoba dopuściła się za granicą jest również czynem zabronionym – WARUNEK PODWÓJNEJ PRZESTĘPNOŚCI CZYNU

Art. 114 § 1 –...

CZEGO DOTYCZY WARUNEK PODWÓJNEJ PRZESTĘPNOŚCI CZYNU I KTÓRYCH ZASAD DOTYCZY?

Warunek podwójnej przestępności czynu jest warunkiem odpowiedzialności za czyn popełniony za granicą oraz uznanie tego czynu za przestępstwo przez ustawę obowiązującą w miejscu jego popełnienia. Jeżeli zachodzą różnice między ustawą polską a ustawą obowiązującą w miejscu popełnienia czynu...

Zasada podwójnego księgowania

Podwójne księgowanie polega na tym, że zdarzenie gospodarcze wycenione w jednostkach pieniężnych, rejestrujemy na jednym koncie po stronie Winien, a na drugim po stronie Ma. Zasadę podwójnego księgowania, można realizować albo w formie tradycyjnej na kontach albo w formie zapisu macierzowego.

Zapis...

Otrzewna

Otrzewna (peritonaeum; periłoinein obejmować, napinać) jest największą )łoną surowiczą (Łunica serosa) ustroju. Stanowi ona worek, którego część vyściela od wewnątrz ściany jamy brzusznej i jamy miednicy, pozostała :zęść pokrywa zawarte w nich narządy. Część pierwszą nazywamy blaszką...

Podwójny płat piramidowy

  Płat piramidowy może być podwójny w całości lub częściowo bez względu na to, czy węzina jest zachowana, czy też jej nie ma. W tym ostatnim przypadku wyrostki piramidowe są zakorzenione w płatach bocznych. Częściej niż zdwojenie całego płata piramidowego występuje rozdwojenie jego części...