Galaktyka podwójna

Czytaj Dalej

Podwójne księgowanie

 

Podwójne księgowanie polega na tym, że zdarzenie gospodarcze wycenione w jednostkach pieniężnych, rejestrujemy na jednym koncie po stronie Winien, a na drugim po stronie Ma. Zasadę podwójnego księgowania, można realizować albo w formie tradycyjnej na kontach albo w formie zapisu macierzowego.

Zapis...

Podwójne opodatkowanie i jego skutki

 

Podwójne opodatkowanie wiąże się najczęściej z podatkiem dochodowym i majątkowym, które to podatki obciążają wpływ z pracy lub kapitału. Podatnym gruntem dla podwójnego opodatkowania jest przepływ siły roboczej lub kapitału. Roszczenia podatkowe mogą być zgłaszane przez organy podatkowe krajów...

PODWÓJNE OPODATKOWANIE SPADKÓW I DAROWIZN

 

Podatek od spadków i darowizn nie jest objęty umowami o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu. Rzeczy i prawa majątkowe nabyte w spadku są z reguły opodatkowane w kraju ich położenia lub wykonania.

Z tych względów w wielu krajach europejskich i świata zwalnia się od podatku spadki otrzymywane z...

PODWÓJNE OPODATKOWANIE W LEASINGU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

 

Przykład:

Celnicy polscy nie zgodzili się na zakwalifikowanie Mercedesa Vito jako samochodu ciężarowego, a niemieccy tak. Sprawę rozstrzygnęła Światowa Organizacja Celna, która uznała, iż Mercedesa Vito należy traktować jako samochód osobowy.Takie rozstrzygnięcie ma kolosalne znaczenie dla samego...

Teoria podwójnego kodowania PAIVO

Powstała pewna koncepcja tzw. koncepcja podwójnego kodowania, którą opracował PAIVIO. Zastanawiał się czy między dwoma systemami reprezentacji mogą zachodzić jakieś relacje i przejścia. Jeden oparty na sądach dysponuje czymś co nazywamy logo genami, a więc pewne abstrakcyjne pojęcia jakiś obiektów...

Dzieci z układu ryzyka - Podwójna rola dorosłego w życiu dziecka

Dzieci z układu ryzyka żyją w obiektywnie trudnej sytuacji i bardzo często niewiele można zrobić, by zmniejszyć obciążenia, którym podlegają. Ich możliwości radzenia sobie też bywają znacznie ograniczone lub nawet upośledzone lub po prostu słabo rozwinięte. Zatem jedyna droga pomocy to udzielanie...

Podwójna relatywizacja

Reguły społeczne obowiązują pod pewnymi warunkami. W stosunku do każdej reguły zadać można pytanie: w jakich sytuacjach obowiązuje i kogo obowiązuje. Każda reguła jest więc /relatywizowana sytuacyjnie i personalnie. Inaczej: zawiera klauzulę określającą warunki czy granice swojej stosowalności...

ORIENTACJA INTERAKCYJNO - SYSTEMOWA W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ - Koncepcja podwójnego związania Batesona, Jacksona, Haleya i Weaklanda

Odkrycie tego sposobu komunikowania, wiąże się z faktem, że w życiu człowieka, w jego rodzinie i w ramach instytucji wychowawczych stosuje się sposoby informowania, które z natury swojej są wewnętrznie sprzeczne, niemożliwe do zrealizowania. Dotyczy to, np. zachęcania lub nakłaniania, czasem nawet pod...

CZEGO DOTYCZY WARUNEK PODWÓJNEJ PRZESTĘPNOŚCI CZYNU I KTÓRYCH ZASAD DOTYCZY?

Warunek podwójnej przestępności czynu jest warunkiem odpowiedzialności za czyn popełniony za granicą oraz uznanie tego czynu za przestępstwo przez ustawę obowiązującą w miejscu jego popełnienia. Jeżeli zachodzą różnice między ustawą polską a ustawą obowiązującą w miejscu popełnienia czynu...

Zasada podwójnego księgowania

Podwójne księgowanie polega na tym, że zdarzenie gospodarcze wycenione w jednostkach pieniężnych, rejestrujemy na jednym koncie po stronie Winien, a na drugim po stronie Ma. Zasadę podwójnego księgowania, można realizować albo w formie tradycyjnej na kontach albo w formie zapisu macierzowego.

Zapis...

Podwójny płat piramidowy

  Płat piramidowy może być podwójny w całości lub częściowo bez względu na to, czy węzina jest zachowana, czy też jej nie ma. W tym ostatnim przypadku wyrostki piramidowe są zakorzenione w płatach bocznych. Częściej niż zdwojenie całego płata piramidowego występuje rozdwojenie jego części...

Kosmos podwójnie pierzasty

Kosmos podwójnie pierzasty, zwany też onętkiem, to wysoka i wspaniała roślina jednoroczna, dochodząca do 1 m wysokości. Jej nazwa łacińska pochodzi od greckiego słowa kosmos, które oznacza porządek, ozdobę. Kosmos świetnie nadaje się do uprawy na rabatach, wypełniając pustą przestrzeń po wcześnie...

Podwójny łuk aorty

Do bardzo rzadkich odmian należy podwójny łuk aorty. W tych przypadkach aorta wstępująca dzieli się na dwa łuki, prawy i lewy, które powyżej obu korzeni płuc obejmują tchawicę oraz przełyk i ku tyłowi od nich łączą się z sobą, wytwarzając aortę zstępującą. Odmiana ta przypomina stosunki...

Galaktyki i gwiazdy

Niektóre z gromad zawierają tysią­ce galaktyk. Każda z tej ogromnej liczby Galaktyk składa się z jeszcze większej liczby gwiazd, co czyni praw­dopodobnym przypuszczenie, że nie jesteśmy we wszechświecie samotni.

Silniki parowe o podwójnym działaniu

W prostym silniku parowym ciśnienie pary poru­sza tłok działając nań z jednej tylko strony. W bardziej skomplikowanych urządzeniach obie strony tłoka wykorzystywane są do produkcji energii mechanicznej. Najpierw parę wpuszcza się z jednej strony tłoka, aby poruszała nim w przód. Następnie para...

Czym jest Nasza Galaktyka?

Nie należy ona do największych galaktyk, a jednak jej rozmiary są olbrzymie (jest ona dyskiem o średnicy wynoszącej 100000 lat świetlnych). Nasza Galaktyka przypomina kształtem wielki. Znamy już ponad miliard galaktyk, a każda z nich za­wiera miliony gwiazd.

Co to jest Galaktyka?

Wszechświat składa się z gwiazd i przestrzeni, gwiazdy nie są w niej rozrzucone przypadkowo, lecz występują w gromadach, tworząc „wyspy gwiezdne", czyli galaktyki. Gwiazdy gromadzą się w wielkich, wirują­cych gwiezdnych wyspach w przestrzeni kos­micznej, zwanych galaktykami.

Jakie są rozmiary naszej Galaktyki?

Nasza Galaktyka co do wielkości jest średnia w porównaniu do innych galaktyk. Słońce leży na obszarze dysku, w ramieniu Oriona, mniej więcej 30 000 lat świetlnych od centrum; trzeba aż 225 milionów lat, które na­zywa się rokiem kosmicznym, aby wykonało ono pełny obieg całej Galaktyki.

Co to jest dysk Galaktyki?

Jak się przypuszcza, w mgławicach zawarta jest aż jedna dziesiąta masy całej Galaktyki.