Funkcjonariusz

Czytaj Dalej

JAKIE OKOLICZNOŚCI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, ABY ZAMACH MOŻNA BYŁO UZNAĆ ZA BEZPRAWNY? CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA OBRONY KONIECZNEJ WOBEC BEZPRAWNEGO DZIAŁANIA FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO?

Jeżeli funkcjonariusz policji, dokonuje zatrzymania osoby podejrzanej, osoba ta nie ma prawa stosować obrony koniecznej, nawet jeżeli jest niewinna.

FUNKCJONARIUSZ MIĘDZYNARODOWY

Zwierzchnikiem personelu administracyjnego i najwyższym rangą funkcjonariuszem jest sekretarz generalny, dyrektor generalny, prezes lub noszący inną nazwę szef administracji.

Jak kształtuje się odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych?

Trzy grupy funkcjonariuszy publicznych: I grupa: prezydent posłowie senatorowie i radni sędziowie ławnicy prokuratorzy notariusze i komornicy zawodowi II grupa: pracownicy administracji państwowej lub samorządu terytorialnego z wyjątkiem osób pełniących czynności usługowe osoby zajmujące stanowiska kierownicze w innej instytucji państwowej III grupa: funkcjonariusze organu państwowego ...

Podział funkcjonariuszy więziennych

Funkcjonariuszy więziennych można podzielić na : • stale pracujący w bezpośredniej styczności z więźniami, • funkcjonariusze o ograniczonej w czasie styczności osobistej, • tacy, których styczność jest sporadyczna, albo nie ma jej wcale.

Zasady etyki funkcjonariusza publicznego

Problematyka etyki; Prawo moralne jest fundamentem demokratycznego państwa prawa. Prawo stanowione nie jest obojętne wobec prawa moralnego. Prawo moralne jest źródłem norm etycznych, bo to sumienie stoi na straży przestrzegania tych norm. Tyle ze niektóre zachowania mogą być nieetyczne jeśli zachodzi np...

Funkcjonariusze publiczni w Polsce, ich status

Służba publiczna- pojęcie szersze od służby cywilnej, są to osoby pracujące we wszystkich wyróżnionych konstytucyjnie władzach. Obejmuje wszystkich: wyłanianych w wyborach, przez nominację czy w wyniku umowy o pracę pracowników pełniących funkcje:

-członków organów kolegialnych

-członków...