Fryderyk I Barbarossa

Fryderyk I Barbarossa

Czytaj Dalej

FRYDERYK I BARBAROSSA, Fryderyk Rudobrody

Barbarossa, Mn 1979; F. Arendt, Barbarossa im Kyffhäuser oder der literarische Traum vom „geheimen Deutschland", Zeitschrift für geschichtliches Wissen 14(1982) 554-573, 646-660.

Fryderyk I Barbarossa

Fryderyk I Barbarossa, najbarwniejsza i najpopularniejsza postać średniowiecznych Niemiec, potrafił w ciągu kilku lat doprowadzić w Niemczech do pokoju, który od czasów buntu Sasów za Henryka IV rzadko gościł w tym kraju.

FRYDERYK I BARBAROSSA

Józefa II, 1741-80, na widok obrazu Barbarossa składający hołd papieżowi (15Ś2) Federica Zuccaro, w Sali Wielkiej Rady Pałacu Dożów w Wenecji. Fryderyka I klęczącego u stóp papieża Aleksandra III w 1177 w Wenecji.

BARBAROSSA - operacja 1941 r.

Włochy, których rząd został powiadomiony przez Hitlera o planie „Barbarossa" (choć infor­macje o tym dotarły wcześniej do Rzymu) dopiero wieczorem 21 czerwca, utworzyły korpus eks­pedycyjny Corpo di spedizione italiano in Russia (CSIR).

FILOZOFIE EPOKI MŁODEJ POLSKI - FRYDERYK NIETZSCHE

Niemiec. Był czołowym filozofem okresu. Stworzył on filozofię zwaną nitzscheanizmem. Była to filozofia optymistyczna. Optymizm polegał na rzeczywistości w rękach człowieka. Zakładała ona:

1.   kult indywidualizmu, nadczłowieka

Jednostką słabą i pesymistyczną należy pogardzać, a wręcz...

Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Ontologia

Bytem jest to wszystko, co nas otacza i czym sami jesteśmy, a co określamy abstrakcyjnym pojęciem: „materia”. „Materia jako taka - pisał Engels - jest czystym tworem myśli i abstrakcją. Abtsrahujemy od jakościowych różnic rzeczy, ujmując je razem, jako istniejące fizycznie, pod pojęciem materii. Materia...

Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Gnoseologia

 Rzeczywistość poznają konkretni ludzie. Rzeczy, ludzie, zjawiska, procesy stanowią przedmiot poznania. Człowiek poznający jest również przedmiotem poznania. Podmiot oddziałując na przedmiot (i odwrotnie) wytwarza bodziec zmysłowy. Posiada on charakter materialny. Dzięki swym właściwościom...

Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Antropologia

Marks i Engels twierdzili,  że człowiek jest zarazem jednostką przyrodniczą i społeczno-historyczną. O człowieku jako jednostce przyrodniczej pisali, że: 

- bez uwzględnienia określonej organizacji cielesnej staje się teoretycznym widmem;

- jego  życie psychiczne jest nierozerwalnie związane z...

Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Moralność

W pracach Marksa i Engelsa występują sformułowania, które mogą być podstawą moralności.     

Teza,  że człowiek jest wartością najwyższą, interpretowana była w ten sposób,  że inni ludzie nie mogą być  środkiem, narzędziem w realizacji celu konkretnego człowieka. Staje się to możliwe wtedy...

Fryderyk II - Informacje Ogólne

Fryderyk II kontynuuje reformy swego poprzednika, czyli ojca Fryderyka Wilhelma I. Dnia 31 maja 1740 roku zmarł liczący 51 lat król-kapral Fryderyk Wilhelm, a jego miejsce zajął 28-letni Fryderyk II.

Plan Barbarossa

BARBAROSSA PLAN, Kryptonim niemieckiego planu agresji na ZSRR; opracowany 1940, przewidywał niespodziewane i błyskawiczne uderzenie wojsk, zrealizowany 1941.

LEWESTAM FRYDERYK HENRYK

LEWESTAM FRYDERYK HENRYK, ur.

FRYDERYK II HOHENSTAUFEN

1194-1250, Wnuk Barbarossy, cesarz od 1220, król Sycylii i Jerozolimy. Jego liber Augustialis, nowy kodeks praw, złagodził i usprawnił postępowanie karne; Fryderyk stworzył sprężystą biurokrację i uzdrowił finanse. Fryderyk I Barbarossa.

FRYDERYK II HOHENZOLLERN

Wielki Fryderyk kronika dramatyczna (1910) Adolfa Nowaczyńskiego.

SKARBEK Fryderyk, hrabia

SKARBEK Fryderyk, hrabia (od 1846), ur.

Fryderyk Chopin

Fryderyk był cudownym dzieckiem. Fryderyk Chopin spoczął na paryskim cmentarzu Pere Lachaise, w pobliżu grobów nieco wcześniej zmarłych włoskich kompozytorów Donizettiego i Cherubiniego.

Barbarossa

-  śmierć Henryka V, ostatniego przedstawiciela dynastii salickiej -  walka Lotara z Welfów i Fryderyka II ze Staufów -  cesarzem Konrad III -  Fryderyk Barbarossa – bratanek Konrada III ze Staufów, matka – z Welfów -  zakończenie sporu z Welfami – przymierze z Henrykiem Lwem *  nadanie Henrykowi Bawarii i Saksonii *  walki Henryka z Wieletami i Obodrzycami, rywalizacja o ...

Fryderyk II

Fryderyk wiedział, że śmiertelnym wrogiem cesarstwa jest papiestwo, ale doceniał potęgę przeciwnika, nie wdając się w otwarty konflikt z kurią. Bunt ten stłumił Fryderyk przy pomocy książąt niemieckich już w 1235 r.

WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - FRYDERYK II U WŁADZY

  Fryderyk II, mimo poparcia papieskiego, w swej walce o koronę natrafiał w Rzeszy na poważne trudności. Dzięki niej mógł Fryderyk II odbyć w r.