Fryderyk August

Czytaj Dalej

FRYDERYK AUGUST

ur. 23 XII 1750 w Dreźnie, zm.5 V 1827 tamże, od 1763 elektor, od 1806 król Saksonii,1807-15 książę warszawski.

Rządy objął 1768 po okresie regencji sprawowanej m.in.przez matkę; po wojnie 7-letniej odbudował gospodarkę;z powodu oporu Rosji nie przyjął ofiarowanej mu przezSejm Wielki sukcesji tronu...

FRYDERYK AUGUST (23 XII 1750 - 5 V 1827), elektor, a potem król sas., ks. warszawski

w Dreźnie, syn elektora Fryderyka Chrystiana, wnuk Augusta III, króla poi.

KAROL FRYDERYK AUGUST (1785 - 1837), ks. Meklemburgii, gen. prus.

Ofic. armii prus., walczył pod Auerstedt, 1813 w sztabie Bliichera, potem dow. bryg. piech., ciężko ranny pod Móckem, 1816 został dow. prus. gwardii.

FILOZOFIE EPOKI POZYTYWIZMU - AUGUST COMTE

W rozprawie „Kurs filozofii pozytywnej” sformułował swe główne poglądy:

−  przedmiotem nauki powinno być rejestrowanie faktów i spostrzeżeń, bowiem godne poznania jest to co sprawdzalne, udowodnione empirycznie

−  żądał ciągłego weryfikowania wiedzy, żadne twierdzenie nie jest do końca prawdziwe;...

FILOZOFIE EPOKI MŁODEJ POLSKI - FRYDERYK NIETZSCHE

Niemiec. Był czołowym filozofem okresu. Stworzył on filozofię zwaną nitzscheanizmem. Była to filozofia optymistyczna. Optymizm polegał na rzeczywistości w rękach człowieka. Zakładała ona:

1.   kult indywidualizmu, nadczłowieka

Jednostką słabą i pesymistyczną należy pogardzać, a wręcz...

Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Ontologia

Bytem jest to wszystko, co nas otacza i czym sami jesteśmy, a co określamy abstrakcyjnym pojęciem: „materia”. „Materia jako taka - pisał Engels - jest czystym tworem myśli i abstrakcją. Abtsrahujemy od jakościowych różnic rzeczy, ujmując je razem, jako istniejące fizycznie, pod pojęciem materii. Materia...

Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Gnoseologia

 Rzeczywistość poznają konkretni ludzie. Rzeczy, ludzie, zjawiska, procesy stanowią przedmiot poznania. Człowiek poznający jest również przedmiotem poznania. Podmiot oddziałując na przedmiot (i odwrotnie) wytwarza bodziec zmysłowy. Posiada on charakter materialny. Dzięki swym właściwościom...

Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Antropologia

Marks i Engels twierdzili,  że człowiek jest zarazem jednostką przyrodniczą i społeczno-historyczną. O człowieku jako jednostce przyrodniczej pisali, że: 

- bez uwzględnienia określonej organizacji cielesnej staje się teoretycznym widmem;

- jego  życie psychiczne jest nierozerwalnie związane z...

Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Moralność

W pracach Marksa i Engelsa występują sformułowania, które mogą być podstawą moralności.     

Teza,  że człowiek jest wartością najwyższą, interpretowana była w ten sposób,  że inni ludzie nie mogą być  środkiem, narzędziem w realizacji celu konkretnego człowieka. Staje się to możliwe wtedy...

Fryderyk II - Informacje Ogólne

Fryderyk II kontynuuje reformy swego poprzednika, czyli ojca Fryderyka Wilhelma I. Dnia 31 maja 1740 roku zmarł liczący 51 lat król-kapral Fryderyk Wilhelm, a jego miejsce zajął 28-letni Fryderyk II.

Poczet cesarzy rzymskich - Oktawian August (właściwie Gaius Octavius)

Jest więc prawdą, że August zastał Rzym ceglany a zostawił marmurowy.

Stanisław August Poniatowski

Ponad 200 lat temu, 12 lutego 1798 roku zmarł w Petersburgu Stanisław August Poniatowski - ostatni król Polski.

Stanisław August Poniatowski - URODZENIE

Urodził się w 1732 roku ze Stanisława i Konstancji z Czartoryskich. Ojciec był pułkownikiem wojsk króla Stanisława Leszczyńskiego, a później kasztelanem krakowskim, co przyniosło wzrost znaczenia rodu. Stanisław otrzymał staranne wykształcenie, wiele podróżował. Jako krewny Czartoryskich brał czynny...

Stanisław August Poniatowski - OKOLICZNOŚCI WSTĄPIENIA NA TRON

Sejm konwokacyjny w roku 1764, pod osłoną wojsk rosyjskich i nadwornych wojsk Czartoryskich, bez trudu ogłosił Stanisława Augusta Poniatowskiego królem.

Stanisław August Poniatowski - PIERWSZE REFORMY

Czartoryscy (i król Stanisław August oczywiście) podjęli częściowo tylko udaną próbę reformy państwa.

Stanisław August Poniatowski - I ROZBIÓR POLSKI: PRZYZWOLENIE STANISŁAWA

Sam Stanisław August zgodził się na rozbiór i kontrolę rosyjskiego ambasadora, lecz czy miał inne wyjście? Stanisław August starał się wybrać mniejsze zło i uchronić część polskich ziem i majątku narodowego.

Stanisław August Poniatowski - KONSTYTUCJA: ZMAGANIA PONIATOWSKIEGO

Król wykorzystywał każdą okazję do reformowania Polski. Gdy Rosja wdała się w wojnę z Turcją Poniatowski postanowił działać. Zaproponował Rosji sojusz polsko rosyjski w zamian za zgodę na ograniczone reformy ustrojowe oraz zwołanie sejmu dla zniesienia Liberum Veto (po pierwszym rozbiorze Rosja...

Stanisław August Poniatowski - KRÓL POLSKI MECENASEM KULTURY

Choć wiele osób spiera się, czy Stanisław August był dobrym politykiem, nikt nie zaprzecza, że był wybitnym mecenasem sztuki.