Frustracja

Czytaj Dalej

Teorie frustracji

W pierwszym przypadku akcentuje się przede wszystkim przyczyny i źródła frustracji, a w drugim - bezpośrednie i odległe następstwa i skutki frustracji.

Frustracja i stres

Z drugiej strony wskutek długotrwałego zablokowania realizacji celu człowiek popada we frustracje, która ma zły wpływ na psychikę człowieka. Stresorami psychicznymi są różne czynniki, np: bodźce sytuacyjne działające silnie jednorazowo lub słabo, ale wielokrotnie, sytuacje konfliktowe i frustracyjne.

Frustracja i stres

Z drugiej strony wskutek długotrwałego zablokowania realizacji celu człowiek popada we frustracje, która ma zły wpływ na psychikę człowieka. Stresorami psychicznymi są różne czynniki, np: bodźce sytuacyjne działające silnie jednorazowo lub słabo, ale wielokrotnie, sytuacje konfliktowe i frustracyjne.

Frustracja związana z kalectwem

Wśród negatywnych re­akcji frustracyjnych wymienia się m. Osiągnięcia w procesie rehabilitacji, jakie stały się udziałem inwalidy, mogą sprzyjać zmniejszaniu się nasilenia przeżyć frustracyjnych i prowadzić do pozytywnych postaw wobec samego siebie i zadań życio­wych.

FRUSTRACJA

Frustracja powoduje lub wzmacnia wiele stanów chorobowych, jest istotnym składnikiem ->DYSTRESU, w stanie krańcowym może przejawić się -> AGRESJĄ.

FRUSTRACJA

(łac. frustra na próżno), stan przykregonapięcia emocjonalnego u człowieka wywołany niemożnościąrealizacji celu (zaspokojenia potrzeby); f. można równieżobserwować i eksperymentalnie wywoływać u zwierząt;pojęcie f., pochodzące od S. Freuda, rozpowszechnił S. Rosenzweigi J. Dollard.

F. wywołuje...