Zanieczyszczenia powietrza - Freony

Stężenie freonów w dolnej stratosferze dochodzi do 5 ppb i ma tendencję wzrostową.

Jak pozbyć się freonu?

Obecne ustalenia zakładają całkowite wyeliminowanie freonów do 2000 roku. Poza tym niewiele można zrobić dla poprawy sytuacji, ponieważ freony mają bardzo długi okres rozpadu i pozostaną w atmos­ferze jeszcze przez co najmniej 100 lat.