Franz Schubert

Franz Schubert

Czytaj Dalej

Franz Peter Schubert

Franz Peter Schubert (1797-1828) jako chłopiec spiewał w chórze kapeli dworskiej w Wiedniu.

HALDER FRANZ (1884-1972) - generał

Potomek bawarskiej rodziny woj­skowej (Jeg° ojciec był generałem), w latach 1914-18 pełnił służbę w sztabach armijnych. Po wojnie pozostał w Reichswehrze i był m.in. wykładowcą taktyki, oficerem szta­bu dywizyjnego i szefem Truppen-amtu (Sztabu Generalnego Reichs-wehry, nazwanego tak ze względu na...

PAPEN FRANZ von (1879-1969) - polityk

Kanclerz Niemiec od 1932 r. , zaufany współpracownik prezydenta Hinden-burga, odegrał ważną rolę w przeło­mowym okresie lat 1931-33, torując Hitlerowi drogę do władzy i popiera­jąc jego kandydaturę na kanclerza. Od 1933 r. był wicekanclerzem w pierwszym rządzie Hitlera. W 1934 r. został ambasadorem w...

KIERUNKI W LITERATURZE W EPOCE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - FRANZ KAFKA

−  skrajny subiektywizm

−  opisywał koszmar i udrękę człowieka wobec niepoznanego świata

−  wnikliwy, psychiczny obraz człowieka nieprzystosowanego do życia

−  świat tajemniczy, niepoznawalny

−  rzeczywistość z pogranicza snu i jawy

Franz Hermann Josef Brentano (1838 - 1917)

 Urodził się w Marienburgu w Nadrenii-Palatynacie, pochodził ze starego lombardzkiego rodu szlacheckiego. Studiował filozofię w Monachium, Würzburgu, Berlinie i Münster. Pod wpływem matki studiował także teologię, a w 1864 roku przyjął święcenia kapłańskie. Później porzucił stan kapłański. W 1874...

Franz Hermann Josef Brentano (1838 - 1917) - Ontologia

  Do scharakteryzowania stanowiska Brentany przydatne są tezy, które przedstawił do dyskusji habilitacyjnej. Jest ich 25, tezy 5-11 dotyczą problemów ontologicznych. Oto one:   

„5) Wielość rzeczy przeczy panteizmowi, jedność (świata?) przeczy ateizmowi;   

6) Kant błądzi sądząc,  że dowód...

Franz Hermann Josef Brentano (1838 - 1917) - Gnoseologia

Wiedza  może być konstruowana tylko na podstawie doświadczenia. Dotyczy to również filozofii, która może wykorzystywać dla swego rozwoju psychologię, posługując się doświadczeniem introspekcyjnym, wewnętrznym.    

Przekonanie to ukierunkowało wysiłki badawcze F. Brentany. Począł on opracowywać...

Franz Hermann Josef Brentano (1838 - 1917) - Antropologia

 Człowiek  żyje w otoczeniu różnorodnych zjawisk. Dokonuje ich oceny; zajmuje względem nich określoną jedną postawę: aprobaty lub dezaprobaty. Jeśli aprobuje coś, to nie może jednocześnie dezaprobować, odrzucać tego czegoś. Stosunek człowieka do jakiejś rzeczy lub zjawiska wyraża poczucie...

CSOKOR FRANZ THEODOR

CSOKOR FRANZ THEODOR , ur.

Muzyka romantyczna - Schubert, Schumann, Chopin, Liszt, Paganini, Berlioz, Mendelssohn i inni

Pierwszym kompozytorem, dzięki któremu publiczność zasmakowała w muzyce romantycznej był feemiec, Franz Schubert (1797-1828). Kariera fortepianu W wielu swych pieśniach Schubert do akompaniamentu wykorzystywał fortepian.

Franz Kafka

Posłuszny woli ojca młody Franz do roku 1906 studiował prawo na praskim uniwersytecie. Franz Kafka nakazał swemu przyjacielowi, pisarzowi Maxowi Brodowi, zniszczyć wszystkie rękopisy i zabronił ponownej publikacji wydanych wcześniej dzieł.

ALLGEIER FRANZ ARTHUR

ur. 23 X 1882 w Wehr (Baderna), zm. 4 VII 1952 we Fryburgu Br., Niem. biblista i historyk. Po studiach teol. i filol. we Fryburgu Br. oraz orientalistycznych w Berlinie został 1919 prof, literatury ST we Fryburgu Br.; od 1941 konsultor Pap. Komisji Biblijnej.

Zajmował się łac. przekładem Psałterza, przede...

ALLIOLI JOSEPH FRANZ von

ur. 10 VIII 1793 w Sulzbach, zm. 22 V 1873 w Augsburgu, Niem. biblista. Do 1835 wykładał języki wsch., egzegezę Pisma św. i archeologię bibl. na uniw. w Landshut i w Monachium.

Wydał m.in. często wznawiane niem. tłum. Pisma Św., do którego dodał krótkie objaśnienia przełożone na języki franc. (L.P...

ALTER FRANZ KARL Si

ur. 27 I 1749 w Engelsbergu (Czechy), zm. 29 III 1804 w Wiedniu, Filolog, biblista i historyk. Wstąpił 1766 do czes. prowincji jezuitów; uczył historii oraz języków gr. i hebr. w kolegium św. Klemensa w Pradze; po zniesieniu zak. 1773 został mianowany prof, języka gr. i kustoszem biblioteki uniw...

ARNOLD FRANZ XAVER ks.

Biemer, Franz Xaver A.

BAADER FRANZ XAVER BENEDIKT von

Lakebrink, Hegels Einfluss auf die Religionsphilosophie Franz von B. Beumer, Franz von B. Hartl, Franz von B. Franz von B. Hein, Franz von B.

BALLESTREM FRANZ KARL

Ehren, Graf Franz yon B.

BERINGER FRANZ SJ

ur. 30 V 1838 w Moguncji, zm. 23 I 1909 w Rzymie, Niem. prawnik.

Po studiach w Rzymie w Collegium Germanicum przyjął 1854święcenia kapł.; był wik. w Bingen, nast. przez kilka lat sekretarzembpa Moguncji W.E. Kettelera; 1879 wstąpił do zakonu;od 1883 pracował w Rzymie wraz z F . Ehrlem nad wydaniemS. Maura...

BITTNER FRANZ ANTON

ur. 17 I X 1812 w Opolu, zm.21 I 1888 we Wrocławiu, Teolog.

Po studiach filoz. i teol. na uniw. wrocławskim udał się doMünster, gdzie 1835 uzyskał doktorat z teologii i przyjął święceniakapł.; 1837 został wykładowcą Pisma św. ST, a 1842teologii dogm. i mor. w seminarium duch. w Poznaniu;...

BOAS FRANZ

ur. 9 VII 1858 w Minden (Westfalia), zm.21 XII 1942 w Nowym Jorku, Amer, etnolog i antropolog.

Studiował 1877-81 w Heidelbergu, Bonn i Kilonii; 1883-84odbył wyprawę do Ziemi Baffina (Baffin Island), gdzie prowadziłbadania nauk. wśród tamtejszych Eskimosów; po powrocieuzyskał na uniw. w Berlinie stopień...