Francesco Nullo

Francesco Nullo

Czytaj Dalej

NULLO Francesco

Popiersie Francesca Nulla odsłonięte w Warszawie, na skwerze przy Frascati, w 1939, dłuta G. Remuzziego, dar Bergamo, rodzinnego miasta Nulla.

FOSCARI Francesco

Francesco, złożony z urzędu, umarł w kilka dni później ze zgryzoty.

ANERIO GIOVANNI FRANCESCO ks.

ur. 1567 w Rzymie, zm. 9 VI 1630 w Grazu, Kompozytor szkoły rzym., kontynuator stylu polifonii a cappella (G.P. Palestrina), śpiewak. W 1575--79 śpiewał w chórze chłopięcym Palestriny przy bazylice św. Piotra w Rzymie;

1600-03 był dyrygentem kapeli w bazylice św. Jana na Lateranie, 1613-20 w kościele S...

BECCARIA FRANCESCO LODOVICO SchP

Imię zak. Jan Chrzciciel, ur. 3 X 1716 w Mondovi (Włochy), zm. 27 V 1781 w Turynie, fizyk.

Do zakonu wstąpił 1732 w Frascati; śluby zak. złożył 1734;1737-47 uczył retoryki i filozofii w kolegiach pijarskich w Narni,Urbino, Palermo i Rzymie; 1748 został prof, fizyki doświadczalnejna uniw. turyńskim;...

BENEDYKT XIII, Pietro Francesco Orsini

ur. 2 II 1649 w Gravina (pd. Włochy), zm. 21 II 1730 w Rzymie, Papież od 29 V 1724.

W 1668 wbrew woli ojca wstąpił do dominikanów; 22 II1672został mianowany kard. przez pap. Klemensa X; 1675-80 byłabpem Manfredonii, 1686-1724 Benewentu; jako abp oddawałsię przede wszystkim pracy duszpast., wizytował...

BIANCHINI FRANCESCO

ur. 13 XII 1662 w Weronie,zm. 2 III 1729 w Rzymie, Astronom i archeolog.

Odbył wszechstronne studia przyr., teol. i hist.-archeol. w Bolonii,Padwie i Rzymie; 1699 przyjął święcenia niższe i obejmowałkolejno 3 kanonie w Rzymie, ostatnią przy bazylice S. MariaMaggiore (tu też znajduje się jego grób).

Od...

BORROMINI, Boromino FRANCESCO, właśc. Francesco Castelli

Muñoz, Francesco B. Hempel, Francesco B.

BUONOVISI, Bonvisi FRANCESCO kard.

Francesco, Nunziatura a Varsovia I-II, R 1961 ; G.

CANOBIO GIOVANNI FRANCESCO, Mazza di Canobio bp.

ur. w 1. poł. XVI w. w Bolonii, zm. 1 VIII 1589 we Florencji,Dyplomata papieski.

Studia prawnicze odbył na uniw. w Bolonii; działalność kośc.rozpoczął za pap. Juliusza III (1550-55), z którego poleceniaposłował 1553 do Portugalii; 1557 towarzyszył kard. C. Carafiedo Niderlandów jako jego doradca; 1560...

COMMENDONE GIOVANNI FRANCESCO kard.

ur. 17 III 1523 w Wenecji, zm. 25 XII 1584 w Padwie, Dyplomata, nuncjusz pap. w Polsce.

Studia filoz. i prawnicze odbył w Padwie; 1550 rozpoczął w Rzymie na dworze pap. Juliusza III karierę dyplomatyczną; 1555 został bpem Zante; 1561 wraz z legatem Z. Delfino nakłaniał książąt niem. do udziału w...

DEUS DE NULLO VENIENS

Hymn w oficjum czytań w soboty (2 i 4 serii) okresu zwykłego (od 1971).

Utwór anonimowy, 6-zwrotkowy, powstały w XIV w.; wyraża uwielbienie Trójcy Świętej za stworzenie i odkupienie człowieka oraz prośbę o skuteczne przewodnictwo w jego dążeniu do zbawienia.

 

AH XLVI 11; Chev 4439; LH III...

DICTUM de OMNI et NULLO

(łac. powiedzenie o każdym i o żadnym), Formula scholastyczna wyrażająca podstawową regułę -» sylogistyki Arystotelesa, głosząca, że to, co orzeka się o każdym (z rozpatrywanych przedmiotów), orzeka się także o niektórych i poszczególnych, a czego nie orzeka się o żadnym, tego nie orzeka się ani o...

DURANTE FRANCESCO

Francesco D. Auerbach, Dle Messen des Francesco D. Degrada, Appunti critici sul concerti di Francesco D.

FERRARI FRANCESCO BERNARDINO

Oblat św. Ambrożegoi Karola, ur. 1576 w Mediolanie, zm. 10 VI 1667 tamże,prefekt biblioteki —» Ambrosiana.

Do zakonu wstąpił 1598; święcenia kapł. przyjął 1602;z polecenia kard. F. —* B o r r o m e o udał się 1611 do Hiszpanii,skąd przesłał dla Ambrosiana wiele cennych książek i kodeksów;sporo...

FERRARI FRANCESCO SILVESTRIS, Silvestri Francesco de OP

ur. 1474 w F e r r a r z e , zm. 19 IX 1528 w Rennes, filozofi teolog.

Do zakonu wstąpił 1488 w Ferrarze; wykładał filozofięi teologię w Bolonii; pełnił różne funkcje zak., m.in. 1518-20gen. wikariusza kongr. lombardzkiej —» dominikanów obserwantów,a 1525-28 gen. zakonu. Obok J. -> Capreolusa i—> Kajetana...

FIORETTI, Fioretti di san Francesco

wchodzi integrujące całość Considerazioni delle sacre stimmatedi san Francesco, a także Pieśń słoneczna św. dì san Francesco. di san Francesco fra storia e letteratura.

FORGIONE FRANCESCO OFMCap

Imię zak. Pius(stąd znany j a k o ojciec Pio), ur. 25 V 1887 w Pietrelcinak. Benewentu, zm. 23 IX 1968 w San Giovanni R o t o n d o k.Foggi, stygmatyk, mistyk, sługa Boży.

Do zakonu wstąpił 1903 w Morcone; po studiach filoz.--teol. w seminariach zak. (Foggia, Pianisi, Montefusco)przyjął 1910 święcenia k...

GRIMALDI FRANCESCO OTheat

ur. 1545 w Oppido diLucania, zm. ok. 1630 w Neapolu, architekt i budowniczy.

Do zakonu wstąpił 1575 w Kapui; jako architekt kierował sięwzorami rzym. (1597-99 pomagał P.P. Olivieriemu w budowiekościoła S. Andrea della Valle) i Włoch Pn.; pracował główniew Neapolu, wznosząc tu wg własnych projektów...

GUARDI FRANCESCO

Binion, Antonio and Francesco G. Murassi, Antonio e Francesco G. Rossi-Bortolatto, L'opera completa di Francesco G.

GUICCIARDINI FRANCESCO

Luciani, Francesco G. de Caprarias, Francesco G. Vita di Francesco G. Politics and History in the 16'k Century Florence, Pri 1964, 1973; Francesco G.