Fotosynteza

Fotosynteza

Czytaj Dalej

Przebieg i znaczenie fotosyntezy w przyrodzie

fotosynteza a chloroplasty Ogólna wydajność procesu fotosyntezy jest dość duża.

Fotosynteza i chemosynteza

Chemizm fotosyntezy Faza jasna fotosyntezy - w granach Faza ciemna fotosynt. Czynniki fotosyntezy Intensywność fotosyntezy jest modyfikowana przez wiele czynników: zewnętrznych i wewnętrznych.

Fotosynteza - przebieg

Ogólnie rzecz biorąc równanie fotosyntezy przebiega następująco: C02 + H2O ŕ C6H12O6 + O2 Fotosynteza zachodzi w ciałkach zielonych tzw.

Fotosynteza - Informacje ogólne

U bakterii purpuro wych i zielonych proces fotosyntezy przebiega w ciał kach hromatoforowych. Fotosynteza składa się z 2 etapów. W etapie asymilacji CO2 pobrany przez roślinę do fotosyntezy jest przyłączony do 5-węglowego cukru rybulozo 1,5 bis fosforanu.

REAKCJE ŚWIETLNE FOTOSYNTEZY

Faza świetlana fotosyntezy, reakcje fotosyntezy zależne od światła i przebiegające w tylakoidach chloroplastów.

Faza jasna fotosyntezy (przebieg, gdzie się odbywa, oraz jej znaczenie dla organizmu)

Główne rekcje w fazie jasnej fotosyntezy: 1) H2O-H++OH- 2) OH--H++˝O2+2el 3) Światło+H2O+ NADP++ADP+Pi-NADPH+H++ATP+˝O2+H2O

Fotosynteza, Oddychanie, Odżywianie - pojęcia

Temperatura - pozwala wchłaniać tlen i gazy przez aparaty szparkowe, ma wpływ na prędkość fotosyntezy (20-30 st. CO2 - bez niego nie zachodzi fotosynteza (bo ma węgiel), im go więcej tym ta reakcja jest szybsza.

Fotosynteza

Ponieważ pierwszy trwały związek powstały po przyłączeniu C02 jest 3-węglowy, rośliny przeprowadzające ten typ fotosyntezy nazywa się roślinami typu C3, Do roślin różniących się pod względem sposobu asymilacji C02 należą rośliny typu C4 oraz rośliny typu CAM.

FOTOSYNTEZA

Fotosynteza jest procesem o niesłychaniedoniosłym znaczeniu dla wszystkichistot żywych, ponieważ od niej uzależnione jestcałe życie na Ziemi.

Związki organiczne, metabolizm, enzymy, fotosynteza

Makroelementy >0,01% C,O,N,H,P,S,Ca,Na,K,Cl,Mg Mikroelementy od 0,01% do 0,00001% Fe,B,Mo,J,Mn,Zn,Cu,F,Co Ultra elementy Hg,Se,Ra,Pb,Ag,Au H2O – termoregulacyjna (duża pojemność cieplna), transportująca (krew i limfa i skłądniki odżywcze), rozpuszczalnik, substrat fotosyntezy i hydrolizy, produkt przemiany wewnątrz komórkowej, uczestniczy w rozmnażaniu i rozwoju organizmu, reguluje ciśnienie, utrzymuje kształt i jędrność komórek, ma budowę dipolową ...

Fotosynteza

Podstawowy proces życiowy roślin zielonych, polegający na przyswajaniudwutlenku węgla i wytwarzaniu węglowodanówprzy udziale energii słonecznej. Proces f.ma ogromne znaczenie – wytwarzane bowiemsubst. są podstawą egzystencji wszystkich istotżywych.

W związku z tym, że f. jest gł. syntezącukrów, ujmuje...