Fortyfikacje

Czytaj Dalej

TORRES VEDRAS, rozległy kompleks fortyfikacji ziemnych w Portugalii, na płn. od Lizbony

od Lizbony wzniesiono fortyfikacje k. Francuzi nie mieli pojęcia, że w ciągu kilku miesięcy Anglicy i Portugalczycy mogli wybudować tak rozległe fortyfikacje.

FORTYFIKACJE

Pracami tymi kierował we Francji Komitet Fortyfikacji, który oceniał stan istniejących już umocnień i zatwierdzał plany budowy nowych.