Formaty plików audio. Różnica pomiędzy dźwiękiem anologowym a cyfrowym. Prędkość bitowa bitrate

AIFF - to format plików dźwiękowych oparty na IFF (Electronic Arts Interchange File Format) współstworzony przez firmę Apple. MPEG-1/2 Audio Layer-3) to format stratnej kompresji dźwięku opierający się na zmodyfikowanej dyskretnej transformacie cosinusowej i używający modelu psychoakustycznego.

Opisać szczegółowo całe menu główne edytora tekstu Misrosoft Word, rozwinięcie menu EDYCJA i FORMAT oraz ogólnie paski narzędzi.

· Styl- definiuje lub stosuje do zaznaczonego tekstu kombinację formatów, znaczą stylem. Numerowanie – tworzy formatowana listę z numerowanymi automatycznie, kolejno, pozycjami. o Tworzenia autokształtów - wstawianie i formatowanie.

CIF (Common Intermediate Format)

CIF (Common Intermediate Format) - jeden ze standardów określających format obrazu, stosowany w przekazach wideofonicznych (ISDN), również telewizyjnych. Format CIF (228 linii x 352 punkty w linii) jest silnie związany ze standardem kompresji H.

GIF (Grafie Image Format)

GIF (Grafie Image Format) - popularny format skompresowanej grafiki dwuwymiarowej, popularnie stosowany (od 1987 r) w przekazach graficznych między komputerami, a także w przeglądarkach internetowych WAP.

FORMATY KSIĄŻEK

Format piano odpowiadał arkuszowi (o szerokości i długości nie przekraczającej zazw.

Książka. Cechy inwentarzowe, budowa, tytuł, struktura, formaty, druk, drukarze, zamierzenia wydawnicze, rodzaje piśmiennicze, terminy książka dawna

tytułowa verso – odwrót karty, najczęściej jest to strona techniczna • trzon książki – składa się ze składek, umieszczone są za pomocą kapitałki do okładki • okładka tylna książki poprzedzona kartą (pustą) „ochronną” i wyklejką Formaty: • 1º planum duża karta (A4) • 2º folio w kształcie liścia jedno złożenie powyżej 35 cm • 4ºquatro w czwórce 25-35 cm • 8º octavo w ósemce 20-25 cm • 16º sedecimo w szesnastce do ...

RODZAJE FRANCHISINGU - Business format franchising

W przypadku business format franchising (franchising koncepcji działalności) franchisobiorca korzysta nie tylko z produktów i oznaczeń handlowych franchisodawcy, ale z kompletnej koncepcji prowadzenia działalności gospodarczej opracowanej przez franchisobiorcę zawierającej zazwyczaj plan marketingowy, podręcznik operacyjny, standardy operacyjne i procedury kontroli jakości (np.