Formacja

Czytaj Dalej

Koncepcja formacji społecznej Karola Marksa

U Marksa występuje pojecie formacji społecznej w 2 odmianach: młody Marks – formacja społeczna jest tożsama z cywilizacją (znamiona ekonomiczne nie są najważniejsze) stary Marks – formacja społeczna ma wyraźne cechy ekonomiczne – to pewien otwarty typ struktur, który kształtuje się ze względu na dominujący sposób produkcji materialnej Marks wyróżnił kilka formacji (typów ...

Formacje roślinne na Ziemi

Formacja pustynna pozbawiona jest zwartej pokrywy roślinnej. Poza wymienionymi formacjami roślinnymi układającymi się strefowo, na Ziemi wy stępuj ą również formacje astrefowe.

Formacja kapłańska

W żadnym kraju nie brakowało czasopism naukowych, teologicznych i ascetycznych dla kapłanów, któresłużyły dalszej ich formacji duchowej i intelektualnej.

Formacje roślinne - FORMACJA TRAWIASTA

Formacje trawiaste- stepy występują w Ameryce Północnej (prerie), w Ameryce Południowej (pampasy) i w środkowej Eurazji. Jest to formacja uboga charakterystyczna dla strefy zimnej.

ŻANDARMERIA ORDYNANSOWA, formacja gwardii cesarskiej

, która swą nazwą miała nawiązywać do podobnej formacji Ludwika XIV. Wywołał jednak wyraźną niechęć innych formacji gwardyjskich, a także wojska liniowego.

Formacje roślinne - FORMACJA KRZEWIASTA

Charakterystyczne drzewa tej formacji to: oliwki, dęby korkowe, pinie, kasztany jadalne, cedry. Formacje krzewiaste występują w środkowej i południowej Afryce, we wnętrzu Australii, wokół Morza Śródziemnego, w Kalifornii i Ameryce Południowej.

FORMACJA

—» formacja ekumeniczna, f. —> kapłańska,—» formacja pastoralna, f. —* formacja katechetów).

FORMACJA PASTORALNA

Żyncl, Pastoralna formacja współczesnego kapłana. Formacja teologiczno-pastoralna alumna w świetle nowszej literatury pastoralnej.

Kapłani nowej formacji

KarolBoromeusz uważał, że ta formacja jest ważniejsza od wiedzy, gdyż w chaosie reformacji odczuwano powszechnepragnienie autentycznego świadczenia życiem o prawdach wiary.

Formacje roślinne strefy równikowej i podrównikowej

Sawanna - trawiasta formacja roślinna porastająca obszary z suchą porą zimową.

STRZELCY BRYTYJSCY (Chasseurs Britanniques), formacja armii ang., złożona z franc. emigrantów-rojalistów i dezerterów

Formacja ta biła się dzielnie pod Fuentes de Onoro, ale podczas szturmu Badajoz porzuciła drabiny i uciekła z pola walki. tej formacji do pełnienia służby na zewnątrz obozowiska.

BIG WING - formacja lotnicza

Opracowana w okresie międzywo­jennym przez włoskiego oficera Italo *Balbo taktyka polegająca na przeczesywaniu przestrzeni powie­trznej przez duże formacje myśliw­ski e (zwykle 3-5 eskadr) w poszu­kiwaniu samolotów nieprzyjaciel­skich.

Formacje roślinne - FORMACJE DRZEWIASTE

Lasy strefy okołorównikowej są to lasy wiecznie zielone (dżungla, selva). Panuje tam przez cały rok wysoka temperatura i padają obfite deszcze. Roślinność jest bardzo bujna i rośnie bardzo szybko. Na 1 ha lasu tropikalnego występuje ok. 200 gatunków drzew. Występuje piętrowy układ roślinności. Zwarta...

Formacje roślinne - FORMACJA PUSTYNNA

Typowe dla niej są kserofity (suchorosty). Roślinność występuje głównie w oazach. Przedstawicielami tej formy są suche ostre trawy, kolczaste i liczne sukulenty (gatunki suchoroślowe): w Afryce aloesy, w Ameryce kaktusy i opuncje. Spotyka się też rozchodniki, drzewa butelkowe, tamaryszki, akacje i palmy...

FORMACJA KATECHETÓW

należą miesięczne lub przynajmniejokresowe spotkania organizacyjno-formacyjne dla kate c h e t ów duch. Katechetyczna formacja alumnów w seminarium.

MAMELUCY, formacja konnej gwardii cesarskiej

Była to formacja występująca przede wszystkim podczas przeglądów i ceremonii dworskich.

STRZELCY GÓRSCY (Chasseurs de Montagne), franc. formacja wojsk.

Utworzona z 34 komp. oddziałów górskich, jakie powstały w VIII 1808 do patrolowania Pirenejów. Żoł. rekrutowali się z gwardii narodowej z dep. Ariege, Hautes-Pyre-nees, Basses-Pyrenees, Pyrenees-Orientales i Haute-Garonne. Ze względu na niewielki napływ ochotników, utworzono tylko 3 spośród 8...

Formacje roślinne - W GÓRACH

Występuje piętrowość klimatyczno- roślinna. Piętra roślinne w górach są odpowiednikami stref roślinnych zależnych od szerokości geograficznej. Najniższe piętro zajmują lasy liściaste, wyżej lasy iglaste, krzewiaste karłowate zarośla i hale wysokogórskie. Roślinność wysokogórska występująca...

Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Powstawanie łąk i pastwisk

 

Łąki i pastwiska są specyficznymi zbiorowiskami roślinnymi opanowanymi zwykle przez trawy, w których znajdują swe miejsce także inne gatunki trawopodobne, takie jak turzyce, sity, sitowia i oczerety, a oprócz tego także spora liczba gatunków ziołoroślowych i bylin. W krajobrazach naturalnych Europy...

Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Ubogie pastwiska nawapienne

 

Na miejscu ciepłolubnych suchych lasów liściastych, na podłożu wapiennym powstały pod wpływem długotrwałego, ekstensywnego wypasu owiec antropogeniczne zbiorowiska zastępcze, tzw. ciepłolubne murawy nawapienne. Z powodu małej żyzności siedlisk uwarunkowanej skalistym podłożem i sposobu...