Fonologia

Czytaj Dalej

FONETYKA I FONOLOGIA JĘZYKA POLSKIEGO - Fonologia

Zajmuje się dźwiękami mowy w aspekcie pełnionej przez nie funkcji w procesie komunikowania się.

Fonem-najmniejszy, dający się liniowo wydzielić, funkcjonalny segment formy językowej; występowanie cech dystynktywnych głoski tj zwartość, przedniojęzykowość, dźwięczność to...

FONETYKA I FONOLOGIA JĘZYKA POLSKIEGO - Artykulacja spółglosek, miejsce artykulacji

wargowe:

-dwuwargowe-zwarcie obu warg np. p,b,m

-wargowo zębowe-zbliżenie górnych zębów do dolnej wargi, szczelina np. f,v

    2.  przedniojęzykowe

-zębowe-zwarcie lub zbliżenie czubka języka do przednich zębów np. t,d,c,s,z,n

-dziąsłowe-zwarcie lub przybliżenie czubka języka do dziąseł...

FONETYKA I FONOLOGIA JĘZYKA POLSKIEGO - Sposób artykulacji spółgłosek

a)otwarte

b)półotwarte-rozwarcie narządów mowy

c)nosowe-zwarcie następuje w jamie ustnej:

-wargowe np. m

-zębowe np. n

-dziąsłowe np. n

-środkowojęzykowe np. ń

-tylnojęzykowe np. n,ń

d)drżące-kilkakrotne zwarcie między czubkiem języka a dziąsłami, podzielone od siebie krótkimi momentami w...

FONETYKA I FONOLOGIA JĘZYKA POLSKIEGO - Cechy głosek - 5 cech dystynktywnych

-ustna lub nosowa

-twarda lub miękka

-dźwięczna lub bezdźwięczna

-sposób artykulacji

-miejsca artykulacji

FONETYKA I FONOLOGIA JĘZYKA POLSKIEGO - Samogłoski

W czasie wypowiadania samogłosek w środkowej płaszczyźnie aparatu mowy powstaje kanał bez zwarć i szczelin, kanał ten to otwór. Samogłoski są zawsze dźwięczne, są ośrodkami sylab, każda sylaba zawiera 1 i tylko 1 samogłos.

Wyróżniamy samogłoski:

-tylne-o,u

-środkowe-a

-przednie-e,i,y

Dla...

FONETYKA I FONOLOGIA JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOMY JĘZYKA

System fonologiczny:

-treść

System gramatyczny:

-morfologiczny-słowotwórczy i fleksyjny

-składniowy

System leksykalno semantyczny:

-fonologiczny, dźwiękowy

-gramatyczny, gramatyka i reguły

-morfologiczny, budowa wyrazów

-składniowy, budowa zdań

-słowotwórczy,tworzenie nowych...