Flet

Głos fletu niejednokrotnie interpretowany jest jako głos aniołów, istot mitologicznych lub zaczarowanych. Dźwięk trzcinowych fletni, na których gra się w czasie tańca, symbolizuje wołanie duszy oddzielonej od Boga, która chce powrócić do świata niebiańskiego.

Flet, flecik, flute

1) kielich lub kieliszek koniczny,o wysokiej, wąskiej czaszy, na niskiej nóżce, czasem znakrywką, służył do picia wina, zwł. szampańskiego.

F. był znany w XVI w. w Wenecji; w XVII w. wyróżniłysię f. niderl. o wysoce artyst. dekoracji, wykonanejdiamentem; w 1 poł. XVIII w. popularne w Saksonii...