Flaga Piły

Flaga Piły

Flaga Piły – flagę miasta Piły stanowi prostokąt z czterema poziomymi paskami o kolorach (od góry): białym, czerwonym, zielonym i ponownie białym. W obecnym kształcie zatwierdzona przez Radę Miejską uchwałą z dnia 19 listopada 1990 r. Kolory biały i czerwony symbolizują odwieczną przynależność miasta do Polski, a zielony dużą lesistość oraz liczną zieleń miejską...

Czytaj Dalej

FLAGA (1)

serbska, chorwacka); flaga podnoszona przez statki morskie nazywa się banderą; na morzu używa się też flag sygnałowych służących do sygnalizacji flagowej, a ubocznie do dekoracji okrętów w dniach uroczystych (gala flagowa); z nm.

O Historii z działu Wielkich Odkryć Geograficznych .

1498-dotarcie drogą morską do Indii przez Żeglarza Portugalskiego Vasco da Gamma 1513-1522 – opłynięcie kuli ziemskiej po raz pierwszy w dziejach świata przez Żeglarza Portugalskiego Ferdynanda Magellana płynącego pod flagą Hiszpańską .

Flaga

Flaga - specjalny znacznik (zestaw  bitów) znajdujący się na początku i końcu ramki używanej w przekazach przez sieci pakietowe Frame Relay.

MOTYW: TOTALITARYZM

Po kilku latach świnie upodobniły się do ludzi, z którymi zawarły sojusz, przywróciły nazwę dawnej posiadłości (Folwark Dworski), zmieniły flagę.

Grecja Homera, Fidiasza, Sofoklesa, Platona spełnia zadania uwertury i jest prologiem, powołując się na znane przykłady wykaż związki literatury z tradycją literatury antycznej.

Grecja Homera, Fidiasza, Sofoklesa, Platona spełnia zadania uwertury i jest prologiem, powołując się na znane przykłady wykaż związki literatury z tradycją literatury antycznej.

 

1. Sztuka i kultura oraz literatura starożytnej Grecji zalążkami kultury Europejskiej.

Antyk podobnie jak Biblia stanowią...

B-26 MARAUDER, Martin - samolot

Dowództwo amerykańskich sił po­wietrznych (US Army Air Corps USAAC) w styczniu 1939 r. za­mówiło w zakładach Glenn Martin Co. szybki, dobrze uzbrojony bom­bowiec średniego zasięgu. Projekt spodobał się dowództwu USAAC, które długo przed startem pierwsze­go samolotu złożyło zamówienie na 1100 bombowców...

BEAUFIGHTER,Bristol - samolot

zrzuciła trójkolo­rową flagą w pobliżu Łuku Triumfal­nego w Paryżu i ostrzelała siedzibą Gestapo.

BLITZ - naloty

Angielska nazwa nalotów *Luftwaf-fe na obiekty cywilne i wojskowe w Anglii od sierpnia 1940 r. do ma­ja 1941 r., wywodząca się z nie­mieckiej nazwy ^Blitzkrieg (wojna błyskawiczna). Wieczorem 24 sierpnia 1940 r. je­den z niemieckich bombowców omyłkowo zrzucił bomby na lon­dyńską dzielnicę East End. Premier...

DOOLITTLE JAMES HAROLD (1896-1993) - generał

Amerykański pilot i biznesmen, w 1940 r. wrócił do czynnej służby wojskowej. W 1942 r. dowodził nie­zwykłą wyprawą 16 amerykańskich samolotów bombowych *B-25 na Tokio. 18 kwietnia nad ranem pilo­towany przez niego bombowiec ja­ko pierwszy wystartował z pokładu lotniskowca *Hornet (mając przed sobą...

FILIPIŃSKIE MORZE - bitwy 1944 r.

W tym czasie amerykański okrętpodwodny Albacore odpalił tor­pedy w stronę nowego lotniskowcaTaiho - flagowego okrętu wiceadm.

IWODZIMA (Iwo Jima) - inwazja 1945 r.

37 zatknęli flagę amerykańską na jej szczycie, co zo­stało uwiecznione przez fotoreporte­ra z agencji Associated Press J.

KAMIKAZE - piloci-samobójcy

Twórcą japońskich jednostek pilo-tów-samobójców był adm. Takijiro Onishi, który podjął taką decyzję na wieść o zniszczeniach, jakie wyrzą­dzały uszkodzone samoloty uderza­jące w nieprzyjacielskie okręty: wieczorem 19 czerwca 1944 r. w po­bliżu Guam japoński pilot skierował płonący samolot...

KRĄŻOWNIKI POMOCNICZE - uzbrojone statki handlowe

Silnie uzbrojone okręty handlowe pełniące funkcje pomocnicze lub korsarskie; wprowadzono je do uzbrojenia flot na początku II wojny światowej. Dowództwo *Kriegsmarine uzbroiło 10 szyb­kich statków handlowych, każdy w 6 dział kal. 150 mm, 1 działo kal. 75 mm, 2-6 dział kal. 37 mm, 4-5 działek kal. 20 mm...

LENINGRAD - obrona 1941-44

Miasto w północno-zachodniej czę­ści Rosji, miało ogromne znaczenie gospodarcze i strategiczne. Fabryki Leningradu dawały 10% krajowej produkcji. Fabryka nr 174 im. Kli-menta Woroszyłowa produkowała czołgi *T-34. W Zakładach im. Kiro­wa skonstruowano ciężki czołg *KW i tam w 1940 r. uruchomiono...

LUZON - bitwy 1941-42, 1944-45

Największa wyspa (105,7 tys. km2) w archipelagu Wysp Filipińskich, miała szczególne znaczenie strate­giczne - obsadzona przez wojska amerykańskie zamykała flocie ja­pońskiej dostęp do Morza Połu-dniowochińskiego i blokowała możliwość uderzenia na Półwysep Maląjski i *Singapur. Głównodowo­dzący...

MALTA - bitwy 1940-43

Niewielka wyspa 95 km na południe od Sycylii, od 1800 r. należąca do Wielkiej Brytanii, odegrała dużą ro­lę w walkach na Morzu Śródziem­nym, gdyż samoloty startujące z kil­ku lotnisk oraz okręty z bazy w La Valletta atakowały włoskie konwoje z zaopatrzeniem dla wojsk w Afry­ce Północnej. Pierwszy...

MATAPAN - bitwa 1941 r.

Bitwa floty włoskiej i brytyjskiej ro­zegrana na wysokości przylądka Ma­tapan na Peloponezie (grecka naz­wa - Tainaron) miała istotne znacze­nie, gdyż podważyła potęgę i ducha walki floty włoskiej. W końcu marca 1941 r. dowództwo marynarki włoskiej skierowało zespół okrętów adm. Ange-lo Jachino...

MUSSOLINI BENITO (1883-1945) - polityk

Twórca i wódz (Duce) włoskiego faszyzmu. W młodości pod wpły­wem ojca - kowala z małej miej­scowości Predappio, związał się z ruchem socjalistycznym; pod­czas pobytu w Szwajcarii zarabiał na życie pisaniem artykułów do le­wicowej prasy, a po powrocie do Włoch przyłączył się do ekstremi­stycznej...

NEW JERSEY - okręt

jako okręt flago­wy adm.

WOJSKO POLSKIE 1939-45

Siły zbrojne Rzeczypospolitej po­wstały w 1918 r. Pod względem organizacyjnym dzieliły się na woj­ska lądowe i marynarkę wojenną dysponujące własnym lotnictwem. Działaniami wojennymi kierował Naczelny Wódz (marsz. Edward *Śmigły-Rydz) przy pomocy Sztabu Głównego i dowódców rodzajów wojsk;...