Flaga Łomży

Flaga Łomży

Czytaj Dalej

ŁOMŻA i jej związki z literaturą

ŁOMŻA, miasto woj. nad Narwią, na wsch. Mazowszu. W X-XII w. gród warowny, strzegący przeprawy przez rzekę. Z pierwszym tutejszym kościołem, który stanął na Górze Św. Wawrzyńca (dziś wieś Stara Łomża) związana była według tradycji działalność hagiografa Brunona z Kwerfurtu (X/XI w.). W 2...

FLAGA (1)

serbska, chorwacka); flaga podnoszona przez statki morskie nazywa się banderą; na morzu używa się też flag sygnałowych służących do sygnalizacji flagowej, a ubocznie do dekoracji okrętów w dniach uroczystych (gala flagowa); z nm.

Łomża

Miasto nad Narwią. 62 tys. mieszkańców. Wzmiankowana jako gród w X-XIII w., prawa miejskie w 1418 nadane przez księcia mazowieckiego Janusza I. Rozkwit miasta w XV i XVI w., upadek spowodowany najazdem szwedzkim, powodziami i epi­demiami. 1908 silna twierdza otoczony fortami. Ośrodek żydowski na przełomie...

Flaga

Flaga - specjalny znacznik (zestaw  bitów) znajdujący się na początku i końcu ramki używanej w przekazach przez sieci pakietowe Frame Relay.

ŁOMŻA, m. na płn.- wsch. Mazowszu, od III rozbioru w granicach Prus

Na mocy traktatu z Tylży włączone do Ks. Warszawskiego, stało się od 1807 siedzibą władz dep. łomżyńskiego.

1809 organizowano tu 14 pp. i 7 p. uł. 9 XII 1812 na stacji pocztowej w Ł. zatrzymał się krótko Napoleon, wracający spod Moskwy do Paryża. W ślad za nim dotarły resztki 5 korpusu poi...