Fizykoterapia

Czytaj Dalej

Jonoforeza zastosowanie w fizykoterapii i kosmetyce

„Jonoforeza – zastosowanie w fizykoterapii i kosmetyce” Prąd stały - zastosowanie w lecznictwie kosmetycznym Elektrolecznictwo jest działem fizykoterapii. Kiełczyńska-Czajka Fizykoterapia w kosmetyce • Joanna Dylewska-Grzelakowa, Kosmetyka stosowana • Strony internetowe: • www.

Definicja fizykoterapii i znaczenie nazw pokrewnych

Fizjoterapia jest to kinezyterapia, fizykoterapia, masaż i balneologia z klimatologią. Jest częścią fizykoterapii i balneologii.

Rodzaje gabinetów do fizykoterapii

Gabinet fizykoterapii, który ma status samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej, jest nazywany zakładem fizykoterapii.

Czym zajmuje się fizykoterapia?

• Światłolecznictwo, drugi dział fizykoterapii, polega na wykorzystaniu energii świetlnej w prak­tyce terapeutycznej. • Ciepłoterapia zmniejsza ból; często wykorzy­stuje się tę formę fizykoterapii do rozluźniania zesztywniałych stawów u chorego na przewlekłe zapalenie stawów.

Fizykoterapia

Wiedza o nim jest niezbędna do oceny działania fizykoterapii. Kliniczne zasady postępowania starano się opisać we wszystkich zaburzeniach zdrowia, w których skuteczność fizykoterapii jest udokumentowana.

FIZYKOTERAPIA WSPOMAGAJĄCA MASAŻ

Jak już wyżej wspomniano, masaż jest jedną ze składowych fizykoterapii oraz całego procesu usprawniania. Jego efekt będzie większy (łatwiej będzie prowadzić lecznicze ćwiczenia ruchowe), gdy zastosujemy go w połączeniu z innymi zabiegami z zakresu fizykoterapii.

Notatki z lekcji - Fizykoterapia

FIZYKOTERAPIA dział medycyny klinicznej stosujący w stanach leczniczych, profilaktycznych i rehabilitacyjnych różne formy energii przede wszystkim fizycznej. CELE FIZJOTERAPII W KOSMETYCE: Fizykoterapia jest działem lecznictwa, który ma duże zastosowanie w kosmetyce.

Fizykoterapia

Fizykoterapia w leczniczym usprawnianiu spełnia rolę czynnika pomocniczego. Dokładne postępowanie lecznicze lekarz powinien każdorazowo omówić z technikiem fizykoterapii, zorientować go w rozpoznaniu i celu, jaki chce się przez zabieg osiągnąć.

Pomieszczenia i stanowiska zabiegowe do fizykoterapii

Ponadto w zakładach fizykoterapii muszą się znajdować: -stanowisko rejestracji i dokumentacji, -    gabinet lekarski, -    poczekalnia i miejsce wypoczynku dla pacjentów po zabiegach, -    pomieszczenia dla personelu z szatnią oraz do przygotowania i spożycia posiłku, -    toaleta.

Notatki z lekcji Fizykoterapia

FIZYKOTERAPIA - dział medycyny zajmującej się zastosowaniem metod fizycznych w celach leczniczych, zapobiegawczych i diagnostycznych. FIZYKOTERAPIA - jest to dział lecznictwa w której wykorzystuje się naturalne czynniki oraz czynniki wytworzone przez różnego rodzaju urządzenia np.

Sauna zastosowanie w fizykoterapii i kosmetyce

• Wchodzić po wytarciu ciała - kropelki na skórze mogą poparzyć (dotyczy sauny s Bibliografia: 1) Tadeusz Mika, Wojciech Kasprzak, FIZYKOTERAPIA.

Jontoforeza - fizykoterapia

Elektrolecznictwo, w którym do leczenia wykorzystuje się prąd stały oraz prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości jest działem fizykoterapii.

Fizykoterapia

fizykoterapia; dział lecznictwa wy­korzystujący do potrzeb lecznictwa naturalne czynniki fizykalne powsta­jące w urządzeniach wytwarzających energię cieplną, prądy małej i wielkiej częstotliwości, promieniowanie świetl­ne oraz ultradźwięki.

Sprzęt do fizykoterapii

sprzęt do fizykoterapii; przyrządy i urządzenia wytwarzające czynniki fizykalne: cieplne, fotochemiczne, elektrokinetyczne, elektrochemiczne — generatory energii cieplnej, promieniowania świetlnego, nadfioletowego, podczerwonego, ultradźwiękowego oraz prądy małej i wielkiej częstotliwości.

Zakłady i gabinety fizykoterapii

Gabinet fizykoterapii powinien posiadać odpowiednie warunki materialne, personalne i organizacyjne.

Zastosowanie promieniowania laserowego w kosmetyce. (Fizykoterapia)

ZASTOSOWANIE PROMIENIOWANIA LASEROWEGO W KOSMETYCE. Wygląd naszej skóry w bardzo dużym stopniu zależy od higienicznego trybu życia, odpowiedniego doboru kosmetyków, a także od regularnych wizyt u kosmetyczki. Unikanie mrużenia oczu, marszczenia czoła i nosa, czyli jednym słowem unikanie nadmiernej mimiki zapobiega powstawaniu przedwczesnych zmarszczek, a stosowanie naturalnych preparatów wpływa na opóźnienie procesu starzenia się skóry. Od niedawna pojawiły się nowe ...

Wpływ na tkanki promieniowania laserowego małej mocy - fizykoterapia

WŁASCIWOŚCI FIZYCZNE ORAZ WPŁYW NA TKANKI PROMIENIOWANIA LASEROWEGO MAŁEJ MOCY. Lasery małej mocy W 1969 r. węgierski dermatolog – dr Endre Mester po raz pierwszy zastosował promieniowanie laserowe małej mocy do leczenia nie gojących się owrzodzeń skóry, używając do tego celu laserów: helowo-neonowego o mocy 50 mW i argonowego o mocy 100 mW. Teoria biostymulacji laserowej i efektu biostymulacyjnego została wprowadzona do konkretnej terapii klinicznej (2, 3, 11, 16,

Pytania z fizykoterapii

1. Diatermia długofalowa cechy charakterystyczne Prąd diatermiczny długofalowy – prąd zmienny o częstotliwości 1 - 3 milionów okresów (herców) na sekundę i długości fali 300 – 100 m. Właściwości: - wytwarzanie ciepła w tkankach - nie wywołuje skurczu mięśni - jest prądem przewodzenia (wybiera drogę o najmniejszym oporze) - powoduje podniesienie ciepłoty i przekrwienie czynne tkanek głęboko położonych na skutek wytworzonej w nich energii cieplnej Aparat – ...

Prąd stały i elektrolecznictwo fizykoterapia

Elektroterapia prądem stałym zabiegi: -Kąpiele elektryczno wodne - Galwanizacja - Jontoforeza - Termoforeza - Elektroforeza - Dezinkrustacja Elektrody-stosuje się elektrody płaskie wielokrotnego użytku wykonane z folii cynowej albo ze specjalnej gumy przewodzącej. Kształt elektrody dobiera się do miejsca zabiegowego. Wszystkie elektrody powinny mieć zaokrąglone brzegi by zapobiec zagęszczeniu prądu (które grozi poparzeniem pacjenta). Najczęściej są prostokątne lub ...