Fibrynogen

Fibrynogen

Czytaj Dalej

Wrodzony niedobór czynnika I - fibrynogenu

W razie braku “oczyszczonego fibrynogenu można przetaczać suche osocze rozpuszczone w V«—V* normalnej objętości rozpuszczalnika lub osocza płynne świeże, mrożone lub krioprecypitat zawierający 40% ilości fibry-nogenu obecnego w wyjściowym osoczu.

FIBRYNOGEN

Rozpuszczalne białko osocza krwi zaangażowane w proces krzepnięcia krwi (jeden z czynników krzepnięcia). Po aktywacji kaskady krzepnięcia krwi, w wyniku uszkodzenia naczyń krwionośnych, w końcowym jej etapie, fibry-nogen jest przekształcany (w wyniku cięcia proteolitycznego, przez enzym trombinę) do...