Ferdynand Habsburg

Ferdynand Habsburg

Czytaj Dalej

FERDYNAND III HABSBURG (6 V 1769 - 18 VI 1824), w.ks. Toskanii

Ur. we Florencji, wstąpił na tron w 1790, kiedy jego ojciec Leopold został cesarzem Rzeszy. Pod naciskiem Wiednia przystąpił do antyfranc. koalicji, ale już w II 1795 podpisał pokój.

>

Ferdynand Lassalle 1825 - 1864

Marks i on wytyczyli dwa podstawowe nurty socjaldemokracji. Uważany był za hedonistę czyli za człowieka który korzystał z życia. Gwiazda Lassalla zabłysnęła, gdy napisał program (1862r.) dla Powszechnego Niemieckiego Związku Robotniczego (ADAV). „O istocie konstytucji”. Lassall odrzuca rewolucję w...

Rosja i Prusy za czasów Piotra I i Wilhelma I. Habsburgowie - wybrani władcy i wydarzenia

; tworzył nowe minis- terstwa podporządkowane jemu; zreformował sądownictwo, zniósł tortury, kształcił prawników i urzędników, ujednolicono prawo; ograniczył poddaństwo chłopów, sprowadzał osadników, rozbudował manufaktury państwowe, Habsburgowie Ich ziemie to: Czechy, księstwo Austrii, Tyrol, Styria, Karyntia i Węgry.

Układy z Habsburgami i pokój wieczysty z Turcją

Węgry przypadły Ferdynantowi Habsburgowi - aby objąć tron musiał stoczyć walkę z stronnictwem nar.

CHOTOMSKI FERDYNAND, DIENHEIM,

CHOTOMSKI FERDYNAND, DIENHEIM, ur.

GOETEL FERDYNAND

GOETEL FERDYNAND, ur.

HOESICK, Hósick, FERDYNAND

HOESICK, Hósick, FERDYNAND, ur. ojca, Ferdynanda Wilhelma, zał.

KURAŚ FERDYNAND

KURAŚ FERDYNAND, ur.

OSSENDOWSKI FERDYNAND ANTONI

OSSENDOWSKI FERDYNAND ANTONI, ur.

Św. FERDYNAND PORTUGALSKI

W dramacie hiszpańskim Ferdynand sam sprzeciwia się uwolnieniu go, nie chcąc brać na siebie grzechu odstąpienia poganom chrześcijańskiego miasta.

HABSBURGOWIE

Za panowania Fryderyka III i jego syna Maksymiliana I seria małżeństw znacznie rozszerzyła dziedziczne włości Habsburgów: małżeństwo Maksymiliana I z Marią Burgundzką (1477) dało im Niderlandy; małżeństwo ich syna, Filipa I Pięknego, z Joanną Obłąkaną przyniosło ich pierworodnemu synowi, Karolowi V, tron Hiszpanii; małżeństwo ich młodszego syna, Ferdynanda, z Anną, córką Ludwika II, króla Węgier i Czech, oddało ...

MAGELLAN Ferdynand

Farnao de Magalhaes, ok. 1480-1521, żeglarz i odkrywca portug. Ur. w arystokratycznej rodzinie, wychował się jako paź na dworze król., służył w Indiach port., brał w 1511 udział w zdobyciu Malakki, w 1513-14 służył w Maroku, gdzie został ranny i okulał. Oskarżony o nadużycia finansowe przy podziale...

SZAMBORSKI JAN FERDYNAND

SZAMBORSKI JAN FERDYNAND, ur.

Początki potęgi Habsburgów

Albrecht I kontynuował politykę ojca, wzmacniając własne władztwo i potęgę Habsburgów, dokonując kolejnych konfiskat królewszczyzn. Szybko rosły posiadłości Habsburgów, ale równie szybko wystąpiła katastrofa.

Ferdynand Magellan i jego podróż dookoła świata

Wyprawa Ferdynanda Magellana potwierdziła kulistość Ziemi.

Polityka Rzeczypospolitej wobec Habsburgów w XVI w.

Mimo nacisków ze strony Habsburgów i części magnatów polskich, Zygmunt I Stary zawarł z sułtanem traktat pokoju i przyjaźni (rok 1533), który ustalił pokojowe stosunki między Polską a Turcją na długi czas. Najpoważniejszym kontrkandydatem do korony polskiej był dla Batorego cesarz Maksymilian II Habsburg.

Polityka Rzeczypospolitej wobec Habsburgów w XVII w.

Król Jan III Sobieski zmuszony był zwrócić się w stronę Habsburgów i dalej prowadzić wojnę z Turcją.

Polityka Rzeczypospolitej wobec Habsburgów w XVIII w.

Objęcie władzy w rozległym państwie, liczącym się w Europie i opromienionym sławą niedawnego zwycięstwa odniesionego nad Turkami pod Wiedniem, pozwalało Augustowi snuć marzenia o uniezależnieniu się od cesarzy Habsburgów.

Między Habsburgami a Turcją

Po śmierci Barbary Radziwiłłówny pojął za żonę kolejną księżniczkę z austriackiego domu Habsburgów — Katarzynę.