Ferdinand

Czytaj Dalej

EBNER FERDINAND

Sandmann, Das Wettproblem bei Ferdinand E. Ferdinand E. Eine Untersuchung der religionsphilosophischen Bedeutung Franz Rosenzweigs, Ferdinand E.

BRUNETÏÈRE FERDINAND

Hocking, Ferdinand B. van der Lugt, L'action religieuse de Ferdinand B. Aubin, Ferdinand B, P 1945; J. Clark, La pensée de Ferdinand B.

BAUR FERDINAND CHRISTIAN

Frädrich, Ferdinand Christian B. Schneider, Ferdinand Christian B. Ferdinand Christian B. Friedrich, Ferdinand Christian B. Senft, Ferdinand Christian B.

CAVALLERA FERDINAND SJ

(1875-1954), AHSJ 23(1954) 484-485; Ferdinand C. Le père Ferdinand C. Antin, Retouches au „Saint Jérôme" de Ferdinand C, BLE 70 (1969) 264-266.

GONSETH FERDINAND

Bertholet, La philosophie des sciences de Ferdinand G.

Ferdinand Hiller

Ferdinand Hiller (1811—1885), niemiecki pianista i dyrygent, kształcił sie we Frankfurcie nadMenem i Wiedniu, w latach 1828—1835 przebywał w Paryu, gdzie poznał wielu wybitnychmuzyków z Rossinim i Chopinem na czele.

FERDINAND (SdKfz184) - działo samobieżne

Wkrótce do Ferdinandow przylgnęła nowa nazwa „Elefant" (Słoń), którą podobno nadali im żołnierze nie­mieccy obserwujący nowe pojazdy grzęznące w błocie dróg rosyj­skich.

SCHÓRNER FERDINAND (1892-1973) - feldmarszałek

Oficer niemiecki, wyróżniony w czasie I wojny światowej najwyż­szym pruskim odznaczeniem Pour le Merite. W kampanii polskiej w 1939 r. dowodził pułkiem, który doszedł do Lwowa. Od 1940 r. do­wodził 6 dywizją górską we Francji, a w 1941 r. na Bałkanach. Od stycz­nia 1942 r. dowodził XIX korpusem górskim...

FERDINAND TOENNIES (1855 - 1936)

Socjolog niemiecki, współzałożyciel Niemieckiego Stowarzyszenia Socjologicznego. Światowy rozgłos przyniosła mu jedna książka: Gemeinschaft und Gesellschaft [Wspólnota i społeczeństwo] (1887). W pracy tej Toennies zapoczątkował bardzo do dziś ważny wątek krytyki nowoczesnej formacji społecznej...

BLUME FERDINAND ANTON CLEMENS SJ

ur. 31 I 1862w Billerbeck (Westfalia), zm. 18 IV 1932 w Königstein k. Frankfurtun. Menem, Liturgista i hymnolog.

Do zakonu wstąpił 1878; od 1903 działał w Monachium;1929 zosta! prof, liturgiki w filoz.-teol. szkole wyższej we Frankfurcien. Menem; na podstawie licznych badań i podróży nauk.podjął wraz z...

CHÂTEL FERDINAND FRANÇOIS

ur. 9 I 1795 w Gannat (Burgundia), zm. 13 II 1857 w Paryżu, Założyciel Kościoła franc.kat. (Eglise Catholique Française).

Po ukończeniu seminarium duch. w Clermont-Ferrand przyjął 1818 święcenia kapł.; był wik. w Moulins, a następnie prob, w Monétay-sur-Loire; 1821 został kapelanem gwardii...

DAMBERGER JOSEPH FERDINAND SJ

ur. 1 m 1795 w Pasawie, zm. 1 V 1859 w Schäftlarn (k. Monachium), Historyk Kościoła.

Studiował teologię na uniw. w Landshut i Salzburgu, a filozofię i historię 1817-18 w Monachium; po przyjęciu 1818 święceń kapł. był przez 20 lat kaznodzieją kolegiackim (Landshut i Monachium) i prob, wiejskim; 1837...

FRANCKENBERG, Frankenberg JOHANN HEINRICH FERDINAND kard.

ur. 18 IX 1726 w Głogowie, zm. 11 VI1804 w Bredzie (Holandia), działacz kościelny.

Studiowałfilozofię we Wrocławiu i teologię w Rzymie; 1749 przyjąłświęcenia kapł.; w tymże roku uzyskał doktorat z teologii,a 1750 z prawa k o ś c ;

1754 został dziekanem kapituły kolegiackiejWszystkich Świętych w...

HAMER FERDINAND bp.

ur. 21 VIII 1840 w Nijmegen(Holandia), zm. 25 VII 1900 w Tuoczeng (Mongolia), misjonarz.

Po studiach filoz.-teol. w Driebergen-Rijsenburgu przyjął1864 święcenia kapł. w Utrechcie i w tymże roku wstąpiłdo zgromadzenia misjonarzy z Scheut; 1865 wyjechał doMongolii, gdzie w Turkiestanie Wsch. założył...

DÓRNBERG Ferdinand Wilhelm Gaspard (1768 - 1850), gen. hanow.

Płk armii westf., ulubieniec króla Hieronima Bonapartego, jego zaufany adiutant. 1809, podczas wojny z Austrią, posłany z zadaniem stłumienia chłopskiego powstania w okolicach Munster.

Przeszedł na stronę chłopów, próbował wywołać bunt przeciwko Francuzom, ruszył na Kassel, ale pobity przez gen...

KLEIST VON NOLLENDORF Friedrich Heinrich Ferdinand (9 IV 1762 - 17 II 1823), marsz. prus.

Ur. w Berlinie, uczestniczył w wojnach z rewolucyjną Francją. W 1806 musiał kapitulować wraz z garnizonem Magdeburga. W kampanii 1813 odznaczył się pod Budziszynem, Dreznem, Kulm i Lipskiem, dowodził korpusem w kampanii 1814, doznał porażki pod Montmirail, ale pokonał Napoleona pod Laon. Zm. w Berlinie.

WINZINGERODE Ferdinand Fiodorowicz (15 II 1770 - 17 VI 1818), gen. w służbie kilku państw

Ur. w Wirtembergii, służbę wojsk, rozpoczął w 1790 we Francji, wnet jednak emigrował i został ofic. armii Hesji, a potem Austrii. 1797 przyjęty do armii ros. w stopniu mjr., 1799 adiutant w.ks. Konstantego. 1802 mianowany gen. 1805 podczas odwrotu wojsk ros. spod Hollabrunn prowadził pozorowane...