ŻOŁNIERZ KRÓLOWEJ MADAGASKARU. Krotochwila w 3 aktach, farsa S. Dobrzańskiego

Krotochwila w 3 aktach, farsa S. W szybkiej i sprawnie prowadzonej akcji zręcznie wykorzystał charakterystyczne dla farsy środki rozśmieszania publiczności. W 1936 farsę zaadaptował J.

FARSA

FARSA, odmiana > komedii, oparta na błahym konflikcie, żywej akcji pozbawionej na ogół głębszych treści intelektualnych, mającej na celu wywołanie żywiołowego śmiechu, czym różni się od komedii charakterów czy obyczajowej.

Poezja, tragedia, Komedia, farsa, mim, pantomima - rzymska i grecka w wieku I i II

Komedia, farsa, mim rzymska i grecka w wieku I i II Niewątpliwie większym powodzeniem aniżeli tragedia cieszyła się komedia, ale i ona ustępowała bardziej popularnemu mimowi i atellanie.