Ewa Horeszkówna

Ewa Horeszkówna – postać fikcyjna w poemacie Adama Mickiewicza "Pan Tadeusz". Była córką stolnika Horeszki. Zakochała się w głównym bohaterze utworu Jacku Soplicy, jednak jej ojciec nie zezwolił na ślub. W czasie oblężenia zamku Horeszków przez wojska rosyjskie Jacek Soplica zabił Horeszkę. Ewa wyszła za mąż za wojewodzica witebskiego, z którym miała jedną córkę...

Czytaj Dalej

"Pan Tadeusz" - streszczenie

        HRABIA: Daleki krewny Horeszków (stolnik Horeszko został zabity przez Jacka; Ewa Horeszkówna, matka Zosi, zmarła na Syberii, gdzie udała się w ślad za zesłanym mężem).

Kształt miłości romantycznej

Jacek Soplica i panna Ewa Horeszkówna z "Pana Tadeusza" czy Karusia i Jasieńko z ballady "Romantyczność".

Jaka jest i w jakich utworach została opisana miłość romantyczna

Jacek Soplica i panna Ewa Horeszkówna z "Pana Tadeusza" czy Karusia i Jasieńko z ballady "Romantyczność".

Pierwowzory literackie postaci Andrzeja Kmicica z "Potopu" H. Sienkiewicza

Utrata Ewy obudziła w nim żądzę zemsty na okrutnym Stolniku. Podniety takiej nie miał Jacek Soplica, bowiem Ewa Horeszkówna zmarła na zesłaniu.

FELIŃSKA Ewa, z Wendorffów

FELIŃSKA Ewa, z Wendorffów, ur.

LIPSKA EWA

LIPSKA EWA, ur.

ŁUSKINA EWA

ŁUSKINA EWA, ur.

OSTROWSKA EWA, z MROZÓW

OSTROWSKA EWA, z MROZÓW, ur.

EWA

widowiskach pasyjnych postać Ewy występuje z reguły w prologu wraz z Adamem. The Paradise Lost, wielki poemat epicki w 12 księgach (1667) Johna Miltona; poeta opiewa Ewę jako najcudowniejszą z kobiet Ewa poemat (1913) Charles'a Peguy.

GDY ADAM ZIEMIĘ KOPAŁ, A EWA PRZĘDŁA, KTO WTEDY BYŁ SZLACHCICEM?

Gdy Ewa kądziel przędła, Adam ziemię kopał, Kto tam był szlachcic wtenczas i kto komu chłopał?

SZELBURG-ZAREMBINA EWA, 1 v. Ostrowska

SZELBURG-ZAREMBINA EWA, 1 v.

NOWACKA EWA

NOWACKA EWA, ur.

DRZEWIECKA MARIA EWA

Maria Ewa D.

EWA

jest paralela -» Ewa— Maryja (także w znaczeniu eklezjalnym Ewa—Kościół), występująca począwszy od Justyna (Dial, cum Trif.

EWA — MARYJA

, społeczno-soteriologicznym i macierzyńskim; pierwszy dotyczy cech osobowych obydwu niewiast — dziewictwa, które u Ewy nie było trwałe, u Maryi zaś wieczne — posłuszeństwa, wiary i pokory u Maryi, a braku ich u Ewy; aspekt społeczno-so-teriologiczny wskazuje na rolę tych niewiast wobec całej ludzkości (Ewa przyczyniła się do upadku, Maryja do odkupienia); aspekt trzeci podkreśla dziewicze i wolne od bólu macierzyństwo Maryi w ...

HITLER Adolf (1889 - 1945) i BRAUN Ewa (1912 - 1945)

Ewa Braun pochodziła zrodziny mieszczańskiej. Ewa Braunprzez wiele lat była kochanką Hitlera i cieszyła się jego specjalnymi względami.

Ewa

Adam, nowa Ewa.

Nowa Ewa

Po-dobieństwa i przeciwieństwa między pierwszą Ewą, “matką wszystkich żyjących” (Rdz 3,20), a Maryją jako nową Ewą sięgają św. Adam, Ewa, mariologia, współodkupicielka.

Reklama jako zjawisko kulturowe.

Ewa Szczęsna znajduje bardziej powierzchowne (nie jest to w tym przypadku określenie wartościujące, a zwracające uwagę na zewnętrzną sferę przedmiotu jej badań) cechy utożsamiające mit z reklamą.