Ewa Horeszkówna

Czytaj Dalej

FELIŃSKA Ewa, z Wendorffów

FELIŃSKA Ewa, z Wendorffów, ur.

LIPSKA EWA

LIPSKA EWA, ur.

ŁUSKINA EWA

ŁUSKINA EWA, ur.

OSTROWSKA EWA, z MROZÓW

OSTROWSKA EWA, z MROZÓW, ur.

EWA

widowiskach pasyjnych postać Ewy występuje z reguły w prologu wraz z Adamem. The Paradise Lost, wielki poemat epicki w 12 księgach (1667) Johna Miltona; poeta opiewa Ewę jako najcudowniejszą z kobiet Ewa poemat (1913) Charles'a Peguy.

GDY ADAM ZIEMIĘ KOPAŁ, A EWA PRZĘDŁA, KTO WTEDY BYŁ SZLACHCICEM?

Gdy Ewa kądziel przędła, Adam ziemię kopał, Kto tam był szlachcic wtenczas i kto komu chłopał?

SZELBURG-ZAREMBINA EWA, 1 v. Ostrowska

SZELBURG-ZAREMBINA EWA, 1 v.

NOWACKA EWA

NOWACKA EWA, ur.

DRZEWIECKA MARIA EWA

Maria Ewa D.

EWA

jest paralela -» Ewa— Maryja (także w znaczeniu eklezjalnym Ewa—Kościół), występująca począwszy od Justyna (Dial, cum Trif.

EWA z LIÈGE bł.

ur. ok. 120510 w Liège, zm. ok. 1265 tamże, żyła w -* rekluzji przy tamt. kościele St. Martin.

Głównym źródłem do poznania życia E. jest Vita bł. -* Julianny z Cornillon, której była powiernicą i uczestniczyła w jej staraniach o ustanowienie święta -» Bożego Ciała; pap. Urban IV przesłał do E...

EWA — MARYJA

, społeczno-soteriologicznym i macierzyńskim; pierwszy dotyczy cech osobowych obydwu niewiast — dziewictwa, które u Ewy nie było trwałe, u Maryi zaś wieczne — posłuszeństwa, wiary i pokory u Maryi, a braku ich u Ewy; aspekt społeczno-so-teriologiczny wskazuje na rolę tych niewiast wobec całej ludzkości (Ewa przyczyniła się do upadku, Maryja do odkupienia); aspekt trzeci podkreśla dziewicze i wolne od bólu macierzyństwo Maryi w ...

Adam i Ewa

Nierzadko obok Adama i Ewy spotykamy symboliczne wizerunki: baranek u stóp Ewy wskazuje na Chrystusa jako jednego z jej potomków; owce, kłosy i narzędzia wskazują na pracę, którą trzeba wykonywać poza Rajem.

HITLER Adolf (1889 - 1945) i BRAUN Ewa (1912 - 1945)

Ewa Braun pochodziła zrodziny mieszczańskiej. Ewa Braunprzez wiele lat była kochanką Hitlera i cieszyła się jego specjalnymi względami.

Ewa

Adam, nowa Ewa.

Nowa Ewa

Po-dobieństwa i przeciwieństwa między pierwszą Ewą, “matką wszystkich żyjących” (Rdz 3,20), a Maryją jako nową Ewą sięgają św. Adam, Ewa, mariologia, współodkupicielka.

Ewa Wipszycka "O starożytności polemicznie"-opracowanie książki

Ewa Wipszycka „O starożytności polemicznie” O państwie, które państwem nie było, czyli polis starożytnych Greków.

Adam i Ewa

W ikonografii ukazuje się Adama i Ewę w scenach biblijnych: stworzenie Ewy obok Adama leżącego naziemi; scena w raju: Adam w przepasce z liści figowych stoi pod drzewem wraz z Ewą, która podaje muowoc zerwany z drzewa (czasami winogrona); Adam i Ewa wypędzani z raju przez anioła.