Everyman

Czytaj Dalej

EVERYMAN

(ang. każdy człowiek), typ -» moralitetu angielskiego z XV w. (pierwodruk z ok. 1509), wykazujący znaczne podobieństwo do flamandzkiego dramatu Elckerlijk P. Dorlan-dusa z ok. 1477 (pierwodruk 1495).

Co do pierwszeństwa powstania utworów przeważa pogląd, że wcześniejszy był tekst ang.; wątek tematyczny...