Reklama- od histrorii reklamy po event marketing i ADVERTAINMENT

Formę komunikacji handlowej uznawane za najbardziej pierwotna prareklamę: · Krzyk to instrument promocji, medium reklamowe, · Rysunek, bo czytelny dla osób niepiśmiennych, · Ryty, symbole. Okres z którego pochodzi najstarsze znane ogłoszenie świata i gdzie jest. W British Museum, papirus z okresu ok. 3000 lat p.n.e. znalezione w Grecji. Ogłoszenie informuje o nagrodzie za znalezienie zbiegłego niewolnika. Najbardziej znany slogan reklamowy z okresu międzywojennego. Autor.