Eurytmia

Eurytmia (gr. – dosł. "dobre poruszanie się") − to opracowana przez Rudolfa Steinera w roku 1911, inspirowana antropozofią sztuka poruszania się przy muzyce i odpowiednich tekstach (przypomina formą taniec). Stanowi przedmiot w szkołach waldorfskich. Istnieje eurytmia artystyczna, wykonywana scenicznie, eurytmia pedagogiczna jako przedmiot nauczania w szkołach waldorfskich, eurytmia lecznicza...

Czytaj Dalej

EURYTMIA

EURYTMIA, sztuka harmonijnego, rytmicznego kształtowania mowy; w wypadku > wiersza rozumiana zazwyczaj jako tworzenie W pełni regularnych układów rytmicznych (> rytm), cenionych przede wszystkim z racji ich wyszukania i melodyjności Aleksandra Okopień-Sławińska

ANTROPOZOFIA

, a dziecko tworzy własny obraz świata, własne symbole o świecie; Steiner postulował dla tego okresu konieczność poglądowego nauczania, ukazującego zjawiska w ich naturalnej i strukturalnej całości, a w wychowaniu, jako dominujący — kierunek estetyczny ; istotne znaczenie przypisywał eurytmii, muzyce i plastyce; 3° od 14 do 21 roku, w której następuje budzenie się tzw.

GRECKA SZTUKA

- 3 porządki architektoniczne, kanon i wieletypów ikonograficznych w rzeźbie, normy symetrii i eurytmiiw estetyce, a także typy budynków użyteczności pubi, (portyk,teatr, biblioteka), jak też we wprowadzeniu nowych technik(mozaikowa, puste odlewy brązowe).

GRECKA SZTUKA - STAROŻYTNOŚĆ

prawa noga i lewa ręka, pozostawaływ tej samej sytuacji pracy lub spoczynku oraz w przeciwstawnymnachyleniu bioder i ramion), a uzyskany efekt rytmicznejgiętkości postawy statycznego posągu to przykład stosowaniazasady eurytmii (właściwego rytmu, nadającego dziełunaturalność i płynność); skodyfikowane przez Polikleta zasadysymetrii i eurytmii obowiązywały w późniejszej starożytnejsz.

Dydaktyka - wykłady.

· przywiązanie mniejszej wagi do treści a większej do metod kształcenia · przez 8 lat jeden nauczyciel prowadzi lekcję · dziecko znajduje się w centrum, czego potrzebuje (myślenie, emocje, motywacje) · wyplatanie koszyków – ćwiczenie zręczności palców · eurytmia – najważniejszy z artystycznych przedmiotów · szkoła prywatna, nauczyciele rezygnują z wyższych zarobków w szkołach państwowych · nie ma dyrektora, jest 3 osobowe kolegium · administrowanie ...

Pedagogika Rudolfa Steinera

Każda klasa 2 razy w tygodniu uczestniczy w lekcjach eurytmii, które są zróżnicowane i w dużej mierze mają charakter terapeutyczny. Celem eurytmii jest wyczucie rytmu w tańcu, śpiewie, rozmowie, w pracy i życiu.

Pedagogika specjalna.

Dziecko można wspomagać poprzez:*Psychoterapię indywidualną dziecka (wspomagającą rozwój dziecka, rozumienie siebie);* Terapię wpływającą na poprawę koncentracji uwagi dziecka (terapia sensomotoryczna, kinezjologia, eurytmia, hipnoterapia, muzykoterapia, zajęcia relaksacyjne Jacobsona);*Terapię dziecka w grupie rówieśniczej (ćwiczenie umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie);*Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców dzieci z ADHD (możliwość uzyskania ...

„Na podstawie literatury przedmiotu przedstaw i uzasadnij, dlaczego niektóre koncepcje pedagogiczne z przeszłości nie cieszące się obecnie szerszym uznaniem wychowawców można było by wykorzystać współcześnie w wychowaniu dzieci i młodzieży

Ważną rolę powinny odgrywać w szkole zajęcia o profilu artystycznym i praktycznym: prace ręczne, rzemieślnicze, ogrodnictwo, plastyka, malowanie, muzyka, eurytmia inaczej rytmika.

Kierunki pedagogiki XX wieku w pigułce

Ważną rolę powinny odgrywać w szkole zajęcia o profilu artystycznym i praktycznym: prace ręczne, rzemieślnicze, ogrodnictwo, plastyka, malowanie, muzyka, eurytmia (rodzaj zajęć ruchowych).