Eurytmia

Czytaj Dalej

EURYTMIA

EURYTMIA, sztuka harmonijnego, rytmicznego kształtowania mowy; w wypadku > wiersza rozumiana zazwyczaj jako tworzenie W pełni regularnych układów rytmicznych (> rytm), cenionych przede wszystkim z racji ich wyszukania i melodyjności Aleksandra Okopień-Sławińska