Europejczycy

Czytaj Dalej

Europejczycy zakładają nowe państwa w Azji i za oceanem

Pierwsze osady zamorskie Holendrów i innych Europejczyków znad północnego Atlantyku służyły nie dla kolonizacji, lecz jedynie dla handlu i kopalń.

Europejczycy w Azji a Japonia

Japończycy doszli w końcu do przekonania,  że Europejczycy są nieznośną bandą i  że w szczególności katolicyzm jest jedynie płaszczykiem politycznych uroszczeń papieża i monarchii hiszpańskiej, w której posiadaniu były już Wyspy Filipińskie; zaczęło się wielkie prześladowanie chrześcijan i od roku 1638 na całe dwa stulecia Japonia stała się niedostępna dla Europejczyków.

Młodzi europejczycy a alkohol

Picie alkoholu przez młodzież stało się pod koniec XX wieku jednym z głównych problemów społecznych Europy. Wielka dynamika tego zjawiska w latach 90. oraz utrwalanie się niekorzystnych trendów w większości państw naszego kontynentu sprawiły, iż w wielu krajach europejskich – w tym także w Polsce – podjęto liczne badania mające na celu wnikliwą analizę tego zjawiska. Obserwacje prowadzone przez naukowców i badania realizowane regularnie wśród młodzieży, pozwalają ...