Geologia Europy

OBSZAR FAŁDOWAŃ ALPEJSKICH:fałdowanie Alpejskie miało najsilnieszy wpływ na dzisiejszy obraz europy. Głównym ośrodkiem zlodowaceń w europie była skandynawia, skąd grube masy lądolodu objęły dużą część europy środ.

Europa feudalna

Islam, którego cywilizacja wciąż stała wyżej od cywilizacji chrześcijańskiej Europy, nie został pokonany ani nawrócony, jednak jego ekspansja osłabła.

Polska - Rosja a bezpieczeństwo energetyczne w Europie

Nie ulega jednak najmniejszej wątpliwości że bezpieczeństwo energetyczne Europy, w tym w największym stopniu bezpieczeństwo Polski, Litwy, Ukrainy i Białorusi, zależy od stabilnej sytuacji i stosunków Europy z Rosją.

Andrzej Lubbe-"Imperium europejskie" - ekspansja Europy a powstanie gospodarki swiatowej. Moje wrażenia po lekturze

Ekspansja Europy a powstanie gospodarki światowej” Andrzej Lubbe stara się czytelnikowi pokazać, w jakim stopniu ekspansja Europy przyczyniła się do jej rozwoju gospodarczego oraz do ukształtowania międzynarodowego podziału pracy.

Europa Środkowo Wschodnia, jedność czy partykularyzm interesów i działań? Realne szanse zacieśnienia współpracy, rola i pozycja Polski w regionie.

Kończąc, chciałbym jednak podkreślić, że niezależnie od wielkości państwa i jego możliwości: Jedno jest natomiast pewne, kraje Europy Środkowo Wschodniej, nie są skazane na to, żeby „siedzieć cicho”, kraje te mają zbyt wiele negatywnych doświadczeń historycznych, by znowu przyjmować z pokorą to, o czym inni chcieliby decydować ponad ich głowami.

JAN PAWEŁ II I EUROPA ZACHODNIA. PONAD SEKULARYZACJĄ - Jean-Dominique Durand

]Dlatego ja, Jan Paweł II, syn polskiego narodu, który zawsze uważał się za naródeuropejski ze względu na swe początki, tradycję, kulturę i żywotne więzy, narodusłowiańskiego wśród Latynów i łacińskiego pośród Słowian; ja, Następca Piotra na StolicyRzymskiej, stolicy, którą Chrystus zechciał umieścić w Europie i którą kocha za jej trudszerzenia chrześcijaństwa na całym świecie; ja, Biskup Rzymu i Pasterz ...

BITWA WARSZAWSKA - Wojna 1920 r. polsko - bolszewicka i jej znaczenie dla POLSKI i EUROPY

Ale zakładając niepowodzenie, było by to (moim zdaniem) przyczyną kolejnej wojny światowej, ponieważ Europa nie poddała by się bez walki. Tak więc wygrana Bitwa Warszawska, w dodatku siłami jednego narodu, była decydującą dla dziejów i obecnego kształtu dzisiejszej Europy a w efekcie i świata.

Historia ochrony przyrody w Europie

Aż 223 miejsca w Europie zostały wpisane przez UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa Kul­turalnego i Przyrodniczego, a lista ta ciągle się po­większa. Nic dziwnego, że w Europie, z jej długą historią i dziedzictwem kulturowym, wiele miejsca na liście zajmują obiekty będące wytworem człowieka.

Europa feudalna

Islam, którego cywilizacja wciąż stała wyżej od cywilizacji chrześcijańskiej Europy, nie został pokonany ani nawrócony, jednak jego ekspansja osłabła. ekspansja Europy stała się coraz bardziej widoczna.

Taktyka wojenna w Europie od XVI do XVIII wieku - Pika, bagnet i muszkiet

Podobne formacje działały także na pograniczu Austrii i imperium ottomańskiego, a w Europie Zachodniej weszły do służby w latach 90.

Gospodarka światowa 1945 - 1992 - Początki integracji gospodarczej Europy Zachodniej

Brytania, powiązana ściśle więzami atlantyckimi, etnicznymi, gospodarczymi i kulturalnymi z USA stanowić będzie „konia trojańskiego" USA w Europie i jej członkostwo skaże proces jednoczenia Europy na niepowodzenie.

Słowianie – Niemcy – Europa, Herbert Ludat - Recenzja

„Studia i przyczynki historiograficzne”, III część recenzowanej przeze mnie pozycji dzieje się jakby w dwóch płaszczyznach czasowych: okresie stanowiącym podmiot do dyskusji historyków odmiennych opcji, oraz czasach podzielonej Europy zdeterminowanych przez absurdy szkoły radzieckiego obszaru historycznego, do której w znacznym stopniu ówcześnie przynależała polska historiografia.

Środki zapobiegające dekadencji Europy

Jeśli Europa będzie dalej, tak jak w ostatnich latach, podle wegetowała, zdemoralizowana brakiem dyscypliny i pozbawiona jakiegokolwiek nowego programu życia, to jak będzie się mogła oprzeć zaraźliwemu urokowi tak wspaniałego przedsięwzięcia?

"Jesień narodów". Scharakteryzuj przemiany społeczno - gospodarcze w Europie Środkowo - Wschodniej w latach 1989 - 1991

Wydarzenia jesieni 1989 zamknęły kilkuletni proces rozpadu porządku jałtańskiego w Europie Środkowej, zaś ogół przemian do 1991 roku spowodował przede wszystkim odsunięcie partii komunistycznych od władzy w krajach bloku sowieckiego w Europie Środkowo -Wschodniej.

Europa - ein kultureler Weltteil?

Die Darsteller kommen nur sehr ungern nach Europa. Jch denke dass die Fakten gegen Europa sprechen und erst in der Zukunft wird sich zeigen ob Europa es schaffen wird, zum kulturelen Weltteil zu werden.

Rok 1956 w Europie Środkowo-Wschodniej

Tak zakończył się rok 1956 w historii Europy Środkowo-Wschodniej Wydarzenia te jednak były żródłem wielofalowych zmian w dalszych dziejach ustroju komunistcznego, które w ostateczności przyniosły kres tego systestemu w Europie .

Polska i Niemcy: partnerzy czy konkurenci w europie

Polska i Niemcy: partnerzy czy konkurenci w europie Jak wygląda nasza współpraca z sąsiadem za Odry, patrząc na głębokie przemiany polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej po zakończeniu hegemonii Związku Radzieckiego i konfliktu Wschód-Zachód trzeba zwrócić uwagę na czynniki gospodarcze.

Geopolityka Europy

- Jan Zielonka - "Europa jako imperium - nowe spoijrzenie na UE. WYKŁAD II Europa / geopolityka. - Geopolityka: - Przedmiot rozważań - położenie Europy w środowisku geopolitycznym.

Europa Środkowa I Europa Środkowo-Wschodnia – Pojęcie i Rola w stosunkach międzynarodowych

Natomiast wyraźnie wyodrębniła się Europa Środkowo- Wschodnia (Czechy, Polska, Węgry, Słowacja), które wyraźnie różnią się od Europy Wschodniej, lecz w znacznym stopniu ustępują cywilizacyjnie Europie Zachodniej.

Wiosna Ludów w Europie - Przyczyny wybuchu i początek rewolucji europejskich

Wydarzenia lat 1848 - 1849 miały charakter złożony, żądania polityczne splatały się z fermentem społecznym, a nadzieje na wyzwolenie narodowe ze skruszeniem reakcyjnych rządów w Europie.