Misje poza Europą

Zakony żebracze, dominikanie i franciszkanie kontynuują w tym okresie misyjną działalność z XIII wiekuna Bałkanach, w Bośni i Hercegowinie, w basenie Morza Czarnego, głównie jednak w Azji i Afryce.Papież Jan XXII dokonał (1318) reorganizacji misji w Azji, tworząc w Sul-taniach metropolię z 6...

REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE

Duchowieństwo przed Wielką Rewolucją Francuską, podczas niej i po upadku Napoleona znajdowało sięzawsze w innej sytuacji. Można więc mówić o trzech oddzielnych okresach w jego dziejach, przynajmniejw odniesieniu do Francji i krajów, będących pod jej wpływami.

Zakony, zwłaszcza zaś nowe zgromadzenia...

REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Biskupi i duchowieństwo

Okres 1789-1815 nie wydaje się być długim, bo jest to czas działalności jednego pokolenia, ale ma swojąspecyfikę. Gwałtownie w wielu krajach zmieniła się prawna sytuacja duchowieństwa, nastąpiło silneupolitycznienie kleru niższego i niepokojący spadek jego liczby.

Przed Wielką Rewolucją Francuską...

REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Nauczanie katechetyczne

Nowe kierunki myśli ludzkiej, zwłaszcza te wrogie religii i Kościołowi, pobudziły we Francji i Niemczechdo odnowy katechizmu.

W Niemczech łączyło się to z przeniesieniem nauczania katechetycznego z kościoła do szkoły. Naukareligii w szkole była korzystna, bo przeznaczono na nią teraz więcej czasu...

REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Liturgia i sztuka sakralna

W związku z rozwiniętymi studiami nad starożytnością chrześcijańską zainteresowano się dawną liturgią.We Francji benedyktyni z Solesme uznali, że rzymska liturgia potrydencka jako kontynuacja średniowiecznejnajlepiej odpowiada ideałowi służby Bożej. Dom Prosper Guéranger, rozmiłowany jak...

REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Katolicy i apostolat

Część filozofów dziewiętnastowiecznych, kontynuujących filozofię XVIII wieku, wrogo nastawioną doKościoła i propagującą idee rewolucyjne, podtrzymywała przekonanie katolików, że światopogląd filozoficznyi światopogląd religijny nie dadzą się pogodzić. W okresie Wielkiej Rewolucji osłabienie...

NOWE PAŃSTWA EUROPY

Królestwo Rumunii nie należało do państw nowo powstałych po pierwszej wojnie światowej, ale powiększyłodwukrotnie swój obszar i wymacało przebudowy organizacji Kościoła katolickiego. Polityczna historiaPolski, tworząc nietypowe warunki dla Kościoła, sprawiła, że o jego dziejach tak podczas...