Etnografia

Czytaj Dalej

Zjawiska prawne w ujęciu antropologii i etnografii prawa

Socjologii prawa dąży przede wszystkim do ustalenia ogólnych prawidłowości społecznego rozwoju i funkcjonowania szeroko pojętego prawa antropologia i etnografia prawa zajmują się badaniami konkretnohistorycznymi różnych instytucji prawnych, zwłaszcza w społecznościach nie posiadających sformalizowanego systemu prawa oraz w takich, w których istnieje wielość porządków prawnych.

ETNOGRAFIA

(gr. ethnos lud, grafein pisać), nauka opisująca kulturę pojedynczych ludów lub grup etnicznych (zwł. społeczeństw pierwotnych kontynentów pozaeur. i ludu wiejskiego w Europie) i analizująca jej wytwory kulturowe oraz zachowania poszczególnych ludów na podstawie badań terenowych i studiów różnych...