Eskapizm

Eskapizm

Eskapizm (ang. escapism od escape "ucieczka") oznacza ucieczkę od problemów związanych z życiem społecznym, codziennością i rzeczywistością w świat iluzji i wyobrażeń. W literaturze jest to oderwanie tekstu dzieła od realiów. W socjologii termin ten oznacza oderwanie się ruchów społecznych od rzeczywistych problemów społecznych i zwrócenie się w stronę religijności. Wynika z przekonania o...

Czytaj Dalej

ESKAPIZM

(ang. escape unikać czegoś), skłonność do ucieczki od rzeczywistości (zwł. od własnego -> ja), polegająca na zwróceniu myślenia w kierunku marzeń oraz uzależnianiu swych -*• decyzji od in. autorytetów; zapewnia poczucie -*• bezpieczeństwa i zwalnia od -» odpowiedzialności, lecz pozbawia człowieka...