Eskapizm

Eskapizm

Eskapizm (ang. escapism od escape "ucieczka") oznacza ucieczkę od problemów związanych z życiem społecznym, codziennością i rzeczywistością w świat iluzji i wyobrażeń. W literaturze jest to oderwanie tekstu dzieła od realiów. W socjologii termin ten oznacza oderwanie się ruchów społecznych od rzeczywistych problemów społecznych i zwrócenie się w stronę religijności. Wynika z przekonania o...

Czytaj Dalej

ESKAPIZM

(ang. escape unikać czegoś), skłonność do ucieczki od rzeczywistości (zwł. od własnego -> ja), polegająca na zwróceniu myślenia w kierunku marzeń oraz uzależnianiu swych -*• decyzji od in. autorytetów; zapewnia poczucie -*• bezpieczeństwa i zwalnia od -» odpowiedzialności, lecz pozbawia człowieka...

Motyw wędrówki w literaturze fantastycznej

Zjawisko to nazywamy eskapizmem, oderwaniem się od spraw codziennego świata w celu odnalezienia spokoju i chwili beztroski.

POECI MŁODEJ POLSKI - KAZIMIERZ PRZERWA - TETMAJER

  eskapizm (ucieczka od rzeczywistości)   Rodzaje liryk dominujących w jego twórczości: 1.

Rola świata nadprzyrodzonego w dramatach różnych epok

Romantycy „uciekali” w metafizykę, dzięki temu eskapizmowi próbowali odkryć sens istnienia, wartości ponadczasowe, do istoty własnego „ja”.

FUNKCJONALIZM W NAUKACH SPOŁECZNYCH - Funkcjonalizm Mertona

Eskapizm – oderwanie od rzeczywistości, ucieczka w świat iluzji, wyobraźni.

Poezja współczesna

oskarżyła część literatury ostatnich lat o eskapizm i fałszywą harmonizację obrazu rzeczywistości społ.

Angielscy pejzażyści - Thomas Gainsborough, William Turner, John Constable i inni

Constable nie identyfikował się bowiem z teorią romantycznego eskapizmu spod znaku picturesque i zalecanych przez nią nieco „oszukanych" efektów.

AMORALIZM

Wilde'a; wg ich poglądów wartości estetyczne są wyłącznymi wartościami i mogą być realizowane jedynie przez sztukę oderwaną od życia (—> eskapizm).

FIDEIZM

Ucieczka do racji pozaintelektualnych stwarza wg fideistówwiększe poczucie bezpieczeństwa, gdyż uwalnia od wątpliwościi trudu osobistego poszukiwania (—> eskapizm).

FRUSTRACJA

wzbudzalęk, strach, wycofywanie się, ucieczkę z sytuacji trudnej(—» eskapizm), natomiast wywołana umyślnie przez otoczeniezwiększa agresję.

Socjologia edukacji - zagadnienia na egzamin

Bunt może prowadzić do przekształcenia ładu społecznego (rewolucjoniści), a ucieczka to forma eskapizmu(emigracja wewnętrzna, zamknięcie się w sobie) 39.