ERYNIE

Erynie występują jako personifikacja wyrzutów sumienia. Erynie tragedia wierszem (1873) Leconte de Lisle'a, wg Ajschylosa, muzyka J. Śpiąca Erynia (?

ERYNIE

(gr. Erinyes), rzym. furie, boginie zemsty, zaliczane do -*• chtonicznych bóstw; z wprowadzeniem sądów ludzkich utraciły pierwotną funkcję, przekształcając się w opiekunki ziemi uprawnej i owocującej, i odtąd zwano je eumer.idami (łaskawymi).

Powstały z krwi okaleczonego Uranosa spadłej na ziemię;...

Erynie

W mit. gr. mścicielki, przede wszystkim krwawych zbrodni (w Rzymie utożsamiane z furiami; w sztuce przedstawiane jako ohydne, ze skrzydłami, wężami we włosach i dłoniach, jak również z pochodniami i biczami. Często interpretowane jako postacie symbolizujące nieczyste sumienie.