Ernst Cassirer

Ernst Cassirer

Czytaj Dalej

CASSIRER ERNST

Kearney, The Philosophy of Ernst C, Ev 1949; The Philosophy of Ernst C, NY 1949, St 1966 (bibliogr. on Kant, KantSt 58 (1967) 87-100; Ernst C , Pensiero 13 (1968) 5-208; H.

KALTENBRUNNER ERNST (1903-1946) - SS-Obergruppenfuhrer

Austriak, z zawodu prawnik, czło­nek austriackiej partii nazistow­skiej od 1930 r., od 1935 r. byłszefem *SS w Austrii. Tuż przed*Anschlussem objął stanowisko do­wódcy SS i policji (Hoherer SS undPolizeifuhrer) w Wiedniu. Od1941 r. był szefem SS i policjiw Austrii. Po śmierci Reinharda*Heydricha (4 czerwca...

UDET ERNST (1896-1941) - generał

Niemiecki as myśliwski z I wojny światowej odznaczony orderem Pour le Merite, w 1938 r. został szefem Urzędu Uzbrojenia Lotnictwa. Nie mając dostatecznych umiejętności organizacyjnych i wiedzy technicz­nej, źle kierował podległymi 26 wy­działami.

Żądał od konstruktorów, aby wszystkie bombowce mogły...

Richard Avenarius (1843 - 1896). Ernst Mach (1838 - 1916)

      Ernst Mach koncentrował się w większym niż R.

John Ernst Steinbeck

John Steinbeck was born in 1902, in Salinas, California. He was of Westfalian descent on his father's side, his father was half-German, and of Irish on his mother's side. He studied at Stanford University for some years (from 1919 to 1925), and took particular interest in biology, a course of studies that taught...

GUNTHER ERNST WILHELM

GUNTHER ERNST WILHELM, ur.

BARLACH ERNST

Leben und Werk, St 1961; Zugang zu Ernst B. Studien zu den Dramen Ernst B. Alhus, Die weltanschauliche und künstlerische Entwicklung Ernst B. Gross, Zur Seinserfahrung bei Ernst B.

BLOCH ERNST

Gesellschaftskritik und politisches Engagement im Werke Ernst B. Schreiter, Ernst B„ The Man and His Work, Philosophy Today 14(1970) 231-235; T. Damus, Ernst B. in Konfrontation mit Ernst B.

CHRISTOFFEL ERNST JAKOB

Schmidt--König, Ernst Jakob Ch.

EBERLIN, Eberle JOHANN ERNST

Layer, Johann Ernst E.

GLÜCK ERNST

Hiller, Ernst G. Tichovskis, Provost Ernst G.

HAECKEL ERNST

Heberer, Ernst H. Hemleben, Rudolf Steiner und Ernst H. Altner, Charles Darwin und Ernst H. Smit, Ernst H. Social Darwinism in Ernst H. Kockerbeck, Ernst H.

HANXLEDEN JOHANN ERNST SJ

ur. 1681 w Ostercappelnk. Osnabrück, zm. 21 III 1732 w Palurze (Kerala, Indie),misjonarz, lingwista.

Do zakonu wstąpił 1699; nowicjatodbył jako uczestnik misji wsch.ind.; 1700 przybył do Goana Wybrzeżu Malabarskim; po przyjęciu 1705 święceń kapł.prowadził działalność mis. wśród —» chrześcijan...

HARRACH ERNST kard.

ur. 4 XI 1598 w Wiedniu, zm.25 X 1 6 6 7 tamże, działacz kośc. w Czechach (—» Czechy I B 1 ) .

Uczył się u jezuitów w Českim Krumlovie, a nast. studiowałw niem. kolegium jez. w Rzymie, gdzie przyjął święceniakapł., został szambelanem, a później sekretarzem pap. GrzegorzaX V , 1623 abpem praskim (i...

KIRCHNER Ernst Ludwig (1880 - 1938)

Podążył za obrazami

Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli ekspresjonizmu w sztuce europejskiejXX wieku. Był w 1905 roku współzałożycielem słynnej grupy artystycznej Die Briicke.Po wybuchu pierwszej wojny światowej zgłosił się na ochotnika do armii. Zostałwcielony jako kierowca do artylerii. Kilka...

TOLLER Ernst (1893 - 1939)

Dramaturg - rewolucjonista

Niemiecki dramaturg pochodzenia żydowskiego. Wiele jego sztuk scenicznychwystawianych było w atmosferze skandalu i gorących polemik. Na ochotnika brałudział w pierwszej wojnie światowej. Po zwolnieniu z wojska kontynuował przerwanestudia oraz zaangażował się w działalność...

UDET Ernst (1896 - 1941)

Wstydliwa śmierć

Najskuteczniejszy pilot niemiecki w czasie pierwszej wojny światowej(sześćdziesiąt dwa strącenia maszyn wroga), od 1939 roku generalny inspektorLuftwaffe.

Był także uzdolnionym konstruktorem, brał udział w pracach nadstworzeniem messerschmitta 109 oraz junkersa 87. Po niepowodzeniach w...

WEISS Ernst (1882 - 1940)

Przyjaciel Kafki

Pisarz austriacki pochodzenia żydowskiego. Z wykształcenia lekarz, przez wielelat pracował jako chirurg w szpitalach Wiednia, Berlina i Berna, a także na okrętachoraz w lazaretach frontowych. Był bliskim przyjacielem Franza Kafki. Pisał bardzodużo, a jego pierwsza powieść spotkała się...

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann

Nie od rzeczy bedzie tu wspomniec otym, e samo pojecie romantyzmu w odniesieniu do muzyki wprowadzone zostało przez (ożenionego w Poznaniu z Polka Michalina Trzcinska) pisarza, malarza i kompozytoraniemieckiego Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna (1776—1822).