Ernest Habsburg

Ernest Habsburg

Czytaj Dalej

KING ERNEST JOSEPH (1878-1956) - admirał

Wybitny amerykański dowódca, ab­solwent Akademii Morskiej, którą ukończył w 1901 r. W czasie I woj­ny światowej służył na niszczycielu i w sztabie atlantyckiej floty pancer­ników (Atlantic Fleefs Battleship Force). W latach 1923-26 był do­wódcą bazy okrętów podwodnych, a następnie dowodził lotniskowcem...

Ernest Renan (1823 - 1892)

Interesował się głównie historią, a szczególnie początkiem chrześcijaństwa. Stał się powszechnie znany po opublikowaniu pracy pt. Życie Jezusa (1863). W latach 1863-1883 wydał 8-tomową Historię początków chrześcijaństwa, zaś w latach 1888-1894 5-tomową Historię narodu...

Ernest Renan (1823 - 1892) - Ontologia

  Świat przyrodniczy, społeczny jest ciągłym stawaniem się, wieczną zmianą. Wszystkie zjawiska należą do jednego porządku  świata materialnego; nie istnieje nic nadprzyrodzonego i absolutnego. Wszystko jest i nie jest zarazem.   

Ernest Renan (1823 - 1892) - Gnoseologia

Ernest Renan był sceptykiem.

Ernest Renan (1823 - 1892) - Antropologia

 Człowiek nie mogąc poznać prawdy, powinien unikać fałszu, wystrzegać się złudzeń. Szukając istoty bytu, może okazać się, że nic nie znajdzie. Nie powinien więc szukać; nie powinien poważnie podchodzić do zjawisk go otaczających. Jeżeli każde twierdzenie może być ryzykiem, to lepiej nie...

Rosja i Prusy za czasów Piotra I i Wilhelma I. Habsburgowie - wybrani władcy i wydarzenia

; tworzył nowe minis- terstwa podporządkowane jemu; zreformował sądownictwo, zniósł tortury, kształcił prawników i urzędników, ujednolicono prawo; ograniczył poddaństwo chłopów, sprowadzał osadników, rozbudował manufaktury państwowe, Habsburgowie Ich ziemie to: Czechy, księstwo Austrii, Tyrol, Styria, Karyntia i Węgry.

Układy z Habsburgami i pokój wieczysty z Turcją

Węgry przypadły Ferdynantowi Habsburgowi - aby objąć tron musiał stoczyć walkę z stronnictwem nar.

A cat in the rain - Ernest Hemingway

Ernest Hemingway, who is now believed to be one of the best writers ever, was born in 1899 in America.

BRYLL ERNEST

BRYLL ERNEST, ur.

FARNIK ERNEST, pseud. Ślązak

FARNIK ERNEST, pseud.

KOELLING HERMAN KAROL ERNEST

KOELLING HERMAN KAROL ERNEST, ur.

HABSBURGOWIE

Za panowania Fryderyka III i jego syna Maksymiliana I seria małżeństw znacznie rozszerzyła dziedziczne włości Habsburgów: małżeństwo Maksymiliana I z Marią Burgundzką (1477) dało im Niderlandy; małżeństwo ich syna, Filipa I Pięknego, z Joanną Obłąkaną przyniosło ich pierworodnemu synowi, Karolowi V, tron Hiszpanii; małżeństwo ich młodszego syna, Ferdynanda, z Anną, córką Ludwika II, króla Węgier i Czech, oddało Habsburgom ...

SHACKLETON Sir Ernest Henry

(wym. sząkltn), 1874-1922, Brytyjski badacz Antarktyki, ur. w Irlandii, uczestnik 1. antarktycznej wyprawy Scotta, kierownik trzech wypraw antarktycznych: 1907-09,1914-16 i 1921; dokonał wielu odkryć.

W czasie ostatniej wyprawy, mającej na celu opłynięcie Antarktydy, zmarł na atak serca.

Lodowiec Szelfowy...

Początki potęgi Habsburgów

Albrecht I kontynuował politykę ojca, wzmacniając własne władztwo i potęgę Habsburgów, dokonując kolejnych konfiskat królewszczyzn. Szybko rosły posiadłości Habsburgów, ale równie szybko wystąpiła katastrofa.

Polityka Rzeczypospolitej wobec Habsburgów w XVI w.

Mimo nacisków ze strony Habsburgów i części magnatów polskich, Zygmunt I Stary zawarł z sułtanem traktat pokoju i przyjaźni (rok 1533), który ustalił pokojowe stosunki między Polską a Turcją na długi czas. Najpoważniejszym kontrkandydatem do korony polskiej był dla Batorego cesarz Maksymilian II Habsburg.

Polityka Rzeczypospolitej wobec Habsburgów w XVII w.

W 1590 roku w Grazu arcyksiążę Ernest podpisał w tej sprawie tajną umowę z młodym Wazą. Król Jan III Sobieski zmuszony był zwrócić się w stronę Habsburgów i dalej prowadzić wojnę z Turcją.

Polityka Rzeczypospolitej wobec Habsburgów w XVIII w.

Objęcie władzy w rozległym państwie, liczącym się w Europie i opromienionym sławą niedawnego zwycięstwa odniesionego nad Turkami pod Wiedniem, pozwalało Augustowi snuć marzenia o uniezależnieniu się od cesarzy Habsburgów.

Między Habsburgami a Turcją

Po śmierci Barbary Radziwiłłówny pojął za żonę kolejną księżniczkę z austriackiego domu Habsburgów — Katarzynę.

ALLO ERNEST BERNARD OP

Menoud, U père Ernest Bernard /L.