Epistemologia

Epistemologia

Czytaj Dalej

EPISTEMOLOGIA

, termin „epistemologia" jest co­raz częściej używany w znaczeniu teorii poznania naukowego (zob. Epistemologia jako metanauka polega bądź na stosowaniu zasad teorii poznania do poznania naukowego (R.

Epistemologia genetyczna

epistemologia genetyczna; teoria roz­woju psychicznego opracowana przez wybitnego psychologa szwajcarskiego J. powstał z jego inicjatywy Między­narodowy Ośrodek Epistemologii Ge­netycznej w Genewie, uzyskując pomoc finansową z Fundacji Rockefellera.

EPISTEMOLOGIA

EPISTEMOLOGIA (gr.

Epistemologia (gnoseologia, teoria poznania)

W granicach tej dziedziny mieszczą się pojęcia dotyczące poznania bytu. Usiłuje ona sformułować odpowiedź na pytania: czym jest poznanie, jaka jest jego geneza, jakie są jego warunki, czym jest podmiot, przedmiot i akt poznania, czy istnieją granice poznania. Prawie każdy filozof przedstawia własną...

EPISTEMOLOGIA

(gr. episteme wiedza, logos słowo), dyscyplina filozoficzna zajmująca się uwarunkowaniami i wartością wiedzy naukowej; termin stosowany także jako synonim -> teorii poznania oraz -»• naukoznawstwa (->- metanauka, -> metodologia nauk); wprowadził go 1854 J.F. Ferrier, który wyróżnił e. i -»• ontologie jako...