Epiderma

Epiderma

Czytaj Dalej

EPIDERMA, skórka

Kolejne wytwory epidermy, zwane emergencja-mi, powstają przy współudziale innych, głębiej położonych tkanek roślinnych. W korzeniu rola skórki jest inna, tu epidermą, zwana też ryzodermą, służy do pobierania wody z solami mineralnymi.

Budowa tkanek - EPIDERMA (SKÓRKA)

To najczęściej pojedyncza warstwa komórek na powierzchni młodych organów lub młodych części organów. Zbudowana jest z komórek żywych, otoczonych celulozową ścianką, ściśle do siebie przylegających i zwykle pozbawionych typowo wykształconych chloroplastów.

Skórka to graniczna warstwa pomiędzy...