Enzymy trawienne przewodu pokarmowego

Czytaj Dalej

Układy pokarmowe u zwierząt

Zwierzęciu jest łatwiej osiągnąć odpowiednie stężenie enzymów trawiennych we­wnątrz małej wodniczki pokarmowej niż w o wiele większym przewodzie pokarmowym.

Przewód pokarmowy

Przewód pokarmowy składa się / jamy ustnej, gardła, przełyku, żołądka, jelita cienkiego i jelita grubego. Ściana przewodu pokarmowego ma 3 warstwy (wymieniając od środka): błonę śluzową z tkan­ką podśluzową, błonę mięśniową i błonę suro­wiczą.

TRUCIZNY PRZEWODU POKARMOWEGO

TRUCIZNY PRZEWODU POKARMOWEGO,trucizny żołądkowe — związki działającetoksycznie na organizm zwierząt przezprzewód pokarmowy po dostaniu 9ię do niegowraz z pokarmem; stosuje się je głównie przeciwowadom z gryzącym lub ssąco-1 łżącym aparatemgębowym; owady z narządem gębowym ssącokłującymzatrują się tylko wówczas, gdy jestto —> trucizna układowa.

Zakażenia przewodu pokarmowego

W przypadku masowych zatruć pokarmowych o charakterze toksykoinfekcji pobiera się: próbki surowców spożywczych, próbki pokarmu, treść przewodu pokarmowego (wymiociny), próbki kału.

Alergia pokarmowa u dzieci

Najczęstsze objawy chorobowe alergii pokarmowej to: -    objawy z przewodu pokarmowego: biegunki, wymioty, zaparcia, ulewania, kolki, bóle brzucha, wzdęcia, stolce z krwią, niechęć do jedzenia, -    objawy skórne - różne wysypki, pokrzywki, obrzęki, -    objawy z układu oddechowego - katar, zapalenie ucha, krtani, oskrzeli, -    objawy z układu nerwowego: ...

Przewód piersiowy

Końcowy odcinek przewodu bardzo często ma bańko-wate poszerzenie , zaś samo ujście wyposażone jest w jedną, rzadziej w dwie zastaw ki: są one zabezpieczeniem przeciw wstecznemu odpływowi krwi żylnej do przewodu piersiowego; pomimo to na zwłokach koniec przewodu często wypełniony jest krwią, co nieraz prowadzi do pomylenia go z żyłą.

Czynniki wpływające na strawność składników pokarmowych (paszoznastwo)

Podstawowym warunkiem dobrego wchłaniania są stabilne warunki w przewodzie pokarmowym, zwłaszcza prawidłowa fermentacja w żwaczu (przeżuwanie i naślinienie treści pokarmowej) oraz równomierny przepływ przez jelita.

Normy żywienia

Według ostatnich zaleceń Komisji FAO i WHO, dzienna racja pokarmowa powinna dostarczać niezbędnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) w ilości nie mniejszej niż 3% energii dziennej racji pokarmowej.

BADANIE KAŁU

■ Choroby przebiegające z uszkodzeniem błony śluzowej przewodu pokarmowego (np.

SERYNA (Ser, S)

trypsyna i chymotrypsyna (enzymy trawienne przewodu pokarmowego) oraz trom-bina (jeden z enzymów uczestniczących w procesie krzepnięcia krwi).

TRAWIENIE

W pierwszym przypadku źródłem enzymów są gruczoły trawienne, któiych przewody mają ujścia w przewodzie pokarmowym.

Baryt

W postaci stabilizowanej zawiesiny stosowany jest jako —» środek cieniujący w badaniach przewodu pokarmowego. W badaniach przewodu pokarmowego metodą podwójnego kontrastu preferuje się zawiesiny o wysokim stężeniu i małej lepkości, dające względnie cienkie warstwy pokrycia powierzchni błony śluzowej.

Budowa ludzkiego organizmu - UKŁAD POKARMOWY

Przewód pokarmowy wraz z gruczołami dodatkowymi ( wątroba i trzustka ) oraz narządami pomocniczymi ( zębami i językiem ) tworzy układ pokarmowy człowieka.

Choroby układu pokarmowego - Przewlekłe zapalenie jelit

Jest wynikiem ostrego zapalenia jelit, ale może także rozwinąć się pod wpływem przewlekle działających czynników uszkadzających przewód pokarmowy (np.

Choroby układu pokarmowego - Choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego

Mogą zdarzać się przypadki niedrożności przewodu pokarmowego lub przewodów żółciowych z powodu zaczopowania glistami. Po przedostaniu się larw do przewodu pokarmowego człowieka pasożyty osiedlają się w kosmkach jelita cienkiego.

Co się przechowuje w bankach DNA?

Ligowane są krótkie (10-12 bp) kawałki dsDNA , zawierające miejsce rozpoznawane przez konkretny enzym restrykcyjny tzw.

Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - TRANSKRYPCJA

enzymów odpowiedzialnych za degradację kwasu nukleinowego. Fragment poli A nie jest efektem transkrypcji a posttranskrypcyjnej modyfikacji, w której udział bierze enzym zwany polimerazą poli A.

Ewolucja Ukł. Pokarmowego

Wynika to z tego, że posiadają bardzo sprawny aparat obróbki pokarmowej. Przewód pokarmowy u ssaka zaczyna się jamą gębową otoczoną umięśnionymi wargami. Przewód pokarmowy kończy się odbytnicą.

Gromady jamochłonów

U tych ostatnich funkcje trawienne pełnią komórki parenchymy. Przewody te z jednej strony otwierają się na zewnątrz licznymi otworkami wydalniczymi na stronie grzbietowej, a z drugiej strony liczne ich rozgałęzienia w parenchymie są zakończone komórkami płomykowymi Układ nerwowy wypławka- w związku z aktywnym trybem życia tego zwierzęcia- jest dobrze rozwinięty.

KARACZAN WSCHODNI - Układ pokarmowy

Pętlicowato skręcony żołądek trawiący stanowi już jelito środkowe, jest najkrótszym odcinkiem przewodu pokarmowego, położonym już w odwłoku.