Enzymy trawienne przewodu pokarmowego

Czytaj Dalej

Choroby układu pokarmowego - Choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego

Mogą zdarzać się przypadki niedrożności przewodu pokarmowego lub przewodów żółciowych z powodu zaczopowania glistami. Po przedostaniu się larw do przewodu pokarmowego człowieka pasożyty osiedlają się w kosmkach jelita cienkiego.

Przewód pokarmowy

Dwunastnica - pierwszy odcinek jelita, uchodzą tu przewody trzustki ( enzymy) i wątroby (żół . Są dwa główne przewody żółciowe łączące się w jeden, do którego wnika przewód pęcherzykowy woreczka żółciowego.

RYS ROZWOJU PRZEWODU POKARMOWEGO

Pierwsze okresy rozwoju przewodu pokarmowego zostały już opisane w tomie I. Dopiero po przerwaniu się przegrody (błony policzkowo-gardłowej i błony stekowej) oddzielającej ckto-dcrmalne i entodermalne części przewodu powstaje jelito głowowe i jelito tylne.

Czym jest przewód pokarmowy?

Gdy pokarm przesuwa się przez przewód pokarmowy, co trwa od kilku do kilkudziesięciu godzin, w zależności od składu chemicznego pokarmu, podlega on działaniu enzymów trawiennych - złożonych, białkowych substancji chemicznych wytwarzanych przez komórki wydzielnicze usytuowane w różnych częściach układu pokarmowego.

Przewód pokarmowy

Przewód pokarmowy składa się / jamy ustnej, gardła, przełyku, żołądka, jelita cienkiego i jelita grubego. Ściana przewodu pokarmowego ma 3 warstwy (wymieniając od środka): błonę śluzową z tkan­ką podśluzową, błonę mięśniową i błonę suro­wiczą.

BADANIE RADIOLOGICZNE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO

Na ogół też przepuklinę rozworu przełykowego rozpoznaje się łatwiej i pewniej radiologicznie aniżeli endoskopowe Badanie kontrastowe górnego odcinka przewodu pokarmowego można prowadzić dalej, obser­wując stopniowe wypełnianie się jelita cienkiego a potem jelita grubego.

BADANIE RADIOLOGICZNE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO - opis badania

W niektórych momentach badający stosuje dozowany ucisk niektórych miejsc powłok brzusznych, aby uzyskać niezbędną ilość środka cieniującego na powierzchni śluzówki i aby móc uwidocznić niektóre fragmenty przewodu pokarmowego.

Dieta w nieżytach przewodu pokarmowego

Nieżyty ostre i przewlekłe przewodu pokarmowego, połączone z biegunką,najczęściej o podłożu infekcyjnym, występują nierzadko u niemowląt i małych dzieci, aich ostry przebieg zawsze może stanowić zagrożenie dla życia dziecka.

Krwotok z przewodu pokarmowego

Z innych przyczyn należy wymienić: żylaki i guzy przełyku, nowotwory dalszego odcinka przewodu pokarmowego, przepuklinę przeponową i choroby krwi.

NIEDROŻNOŚĆ MECHANICZNA PRZEWODU POKARMOWEGO

 Przebieg kliniczny i rokowanie niedrożności uzależnione są od jej umiejscowienia w przewodzie pokarmowym (wysoko czy nisko) oraz towarzyszącego zaciśnięcia krezki jelita. Brzuch chorego nie zawsze jest wzdęty, szczególnie jeśli niedrożność umiejscawia się w górnym odcinku przewodu pokarmowego.

TRUCIZNY PRZEWODU POKARMOWEGO

TRUCIZNY PRZEWODU POKARMOWEGO,trucizny żołądkowe — związki działającetoksycznie na organizm zwierząt przezprzewód pokarmowy po dostaniu 9ię do niegowraz z pokarmem; stosuje się je głównie przeciwowadom z gryzącym lub ssąco-1 łżącym aparatemgębowym; owady z narządem gębowym ssącokłującymzatrują się tylko wówczas, gdy jestto —> trucizna układowa.

ENZYMY TRAWIENNE

W poszczególnych fragmentach przewodu pokarmowego wydzielane są różne enzymy trawienne rozkładające białka, cukry, tłuszcze oraz kwasy nukleinowe.

Bariera ochronna błony śluzowej przewodu pokarmowego

Błona śluzowa przewodu pokarmowego narażona jest w znacznym stopniu na działanie patogenów i antygenów pochodzących zarówno ze środowiska zewnętrznego, które dostarczane są wraz z pokarmem (wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty oraz alergeny pokarmowe), jak i wewnętrznego ze względu na obecność flory jelitowej.

Ściana przewodu pokarmowego

Prawie na całej długości ma budowę czterowarstwową:

Błona śluzowa – najbardziej wewn. warstwa

Błona podśluzowa – pod błoną śluzową

Błona mięśniowa

Błona surowicza (przydanka)

Zakażenia przewodu pokarmowego

W przypadku masowych zatruć pokarmowych o charakterze toksykoinfekcji pobiera się: próbki surowców spożywczych, próbki pokarmu, treść przewodu pokarmowego (wymiociny), próbki kału.

Mikroflora przewodu pokarmowego i jej rola regulacyjna

W miarę włączania do diety dziecka innych pokarmów mikroflora jego przewodu pokarmowego staje się coraz bardziej różnorodna i około drugiego roku życia swoim składem i stabilnością odpowiada już w przybliżeniu mikroflorze człowieka dorosłego.

Fizjologiczna mikroflora przewodu pokarmowego

Jelito grube to odcinek przewodu pokarmowego, w którym perystaltyka jelit jest powolniejsza i występuje wyższy, obojętny odczyn pH, optymalny dla wzrostu większości bakterii.

Bakteryjne zakażenia przewodu pokarmowego

Infekcje przewodu pokarmowego w obrębie jelit mogą być także wynikiem nadmiernego namnożenia bakterii stanowiących zwykle niewielki odsetek prawidłowej flory jelitowej.

WPŁYW WYSIŁKU NA CZYNNOŚĆ PRZEWODU POKARMOWEGO

Spośród zaburzeń czynności przewodu pokarmowego związanych z wysiłkiem fizycznym największe znaczenie ma zwiększone zarzucanie treści żołądkowej do przełyku, zwolnione opróżnianie żołądka, a także zaburzenia we wchłanianiu jelitowym oraz w zakresie czynności motorycznej jelita grubego.

Odrębności fizjologiczne przewodu pokarmowego noworodka

Długość przewodu pokarmowego w okresie od 5. Pierwsze mioblasty w ścianie rozwijającego się przewodu pokarmowego stwierdza się w 8. tygodniu życia płodowego pojawia się aktywność motoryczna przewodu pokarmowego.