Energia jądrowa

Czytaj Dalej

Energia jądrowa

Podsumowując masy substratu i produktów reakcji okazuje się, że pewna część materii znikła, wydzielając wielką porcję energii. Produkowana energia zamienia wodę w parę, która porusza olbrzymie turbiny napędzające generatory.

Energia w przyrodzie - Energia jądrowa

Energia jądrowa stanowi główne źródło energii całego wszechświata. W tym procesie rozszczepiania jądra wyzwala się ogromna ilość ciepła, które można użyć w elektrowni jądrowej do pozyskiwania energii elektrycznej.

Energia w przyrodzie - Paliwo jądrowe

Niekiedy stosuje się paliwo jądrowe w postaci uranu metalicznego w specjalnych koszulkach ze stopu magnezowego. Jednak zwykle paliwem jest granulowany tlenek uranu zamknięty w długich metalowych rurach - prętach paliwowych. Pełny wsad paliwa do przeciętnego reaktora składa się z kilkuset takich prętów...

Praca i energia

Podstawowym zagadnieniem dynamiki jest określenie ruchu punktu, jeżeli znana jest siła działająca na ten punkt. W pierwszym kroku wyznaczamy przyspieszenie  a = F/m

Fizyka jądrowa

Każde jądro atomowe składa się z protonów i neutronów wiązanych  siłami jądro-wymi, niezależnymi od ładunku. Ponieważ neutron i proton mają prawie taką samą masę i bardzo zbliżone inne własno-ści, więc obydwa określa się wspólną nazwą nukleon. Nazwa nuklid jest używana zamiennie z terminem...

ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ BRONI JĄDROWEJ

Biorąc pod uwagę możliwości techniczne i technologiczne oraz realizacje programów wykorzystywania energii jądrowej można stworzyć listę państw, które mogły wejść w posiadanie broni jądrowej lub nieoficjalnie nią dysponują.

Broń jądrowa i jej czynniki rażenia

Promieniowanie cieplne wybuchu wynosi 35% energii wybuchu. Na falę uderzeniową przypada około 50% całkowitej energii wybuchu jądrowego. Na promieniowanie przenikliwe przypada 5% energii wybuchu jądrowego.

Pojęcie energii psychicznej i jej źródła (czym jest instynkt - właściwości)

Popęd seksualny jako energia przejawia się od samego początku życia człowieka. Obiekt to jest to, w czym następuje wyładowanie energii, ma zdolności przemieszczania instynktu.

Pojęcie energii psychicznej i zasady którym podporządkowana jest energia psychiczna

Zasada ekwiwalencji – jeżeli określona wartość energii słabnie, zniknie, to suma energii będzie taka sama, lecz pojawi się związana z innymi funkcjami.

Dynamika osobowości (źródła energii) w interpretacji Sullivana

Energia podlega transformacji przy wykonywaniu pracy.

Dynamika osobowości – energia, napięcie, potrzeba, wartościowość, siła (LEWIN)

Wzbudzenie potrzeby powoduje wzrost napięcia czyli wyzwolenie energii w regionie wewnętrzno- osobistym.

Europejski system elektroenergetyczny - Rozwój europejskiego rynku energii

Mający obecnie miejsce w Polsce proces konsolidacji poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych (przede wszystkim wytwórców i dystrybutorów energii) ma na celu przygotowanie naszego kraju do udziału w międzynarodowym rynku energii oraz sprostaniu przyszłej konkurencji firm zagranicznych na rynku krajowym.

Europejski system elektroenergetyczny - Struktura wytwarzania energii w krajach europejskich

Struktura wytwarzania energii elektrycznej w poszczególnych krajach uzależniona jest przede wszystkim od posiadanych przez nie zasobów paliw lub naturalnych możliwości wytwarzania energii.

Europejski system elektroenergetyczny - Polska jako uczestnik europejskiego rynku energii

W chwili obecnej polski eksport energii elektrycznej przeszło trzykrotnie przewyższa jej import z zagranicy. litewskiej elektrowni atomowej w Ingalinie, do czasu wybudowania nowego źródła energii, Litwa chce zaopatrywać się w energię między innymi z Polski.

Czym jest Woda - Energia wodna

W przeciwieństwie bowiem do wielu innych źródeł energii woda nigdy się nie wyczerpuje i zawsze będziemy mieli na Ziemi tanią dostawę poruszającej się wody.

Energia w przyrodzie

Nic nie może żyć, poruszać się ani pracować bez energii. Nasza energia pochodzi z pożywienia. Maszyny potrzebują energii do pracy. Wszyscy korzystamy z energii słonecznej.

Energia w przyrodzie - Rodzaje energii

Olbrzymie ilości energii powstają w czasie rozszczepiania lub łączenia się jąder niektórych atomów. Możemy ją używać do celów pokojowych (produkcja energii elektrycznej) lub wojennych (bomby i pociski jądrowe).

Energia w przyrodzie - Źródła energii

Istnieją też inne źródła energii niezależne od światła słonecznego, takie jak ciepło wulkaniczne, przypływy i odpływy powodowane przez Księżyc oraz energia jądrowa.