Elżbieta Sommer

Czytaj Dalej

BOŚNIACKA ELŻBIETA (ELIZA), z RULIKOWSKICH

BOŚNIACKA ELŻBIETA (ELIZA), z RULIKOWSKICH,1 v. TUSZOWSKA, pseud. Julian Moers z Poradowa, ur.1837 w Rebedajłówce (Kijowszczyzna), zm. 22 VI 1904 w SanGiuliano (Włochy), dramatopisarka, poetka. Od 1871 mieszkaławe Włoszech, gdzie przyjaźniła się z T. Lenartowiczem.Napisała kilkanaście dramatów z dziejów...

CZARTORYSKA IZABELA (ELŻBIETA), z FLEMINGÓW

CZARTORYSKA IZABELA (ELŻBIETA), z FLEMINGÓW ,księżna, ur. 3 III 1746 w Warszawie, zm. 17 VI1835 w Wysocku(Galicja), żona (od 1761) A d a m a Kazimierza, matka A d a m aJerzego i M. Wirtemberskiej, inspiratorka i organizatorkażycia kult., pisarka dla ludu. Powierzchowne wykształceniedomowe uzupełniła...

DRUŻBACKA ELŻBIETA, z KOWALSKICH

DRUŻBACKA ELŻBIETA, z KOWALSKICH, ur. ok. 1698-99, zm. 14 III 1765 w Tarnowie, poetka i tłumaczka. Pochodziłaprawdop. z Wielkopolski. Przed 1721 poślubiła KazimierzaD., skarbnika żydaczowskiego, gospodarując wraz z nim i pojego wczesnej śmierci w dzierżawionych od SieniawskichCieplicach i Rzemieniu...

JARACZEWSKA ELŻBIETA, z KRASIŃSKICH

JARACZEWSKA ELŻBIETA, z KRASIŃSKICH, ur. 10 I 1791 w Warszawie, zm. 28 IX 1832 w Krakowie, powieściopisarka. Córka ostatniego oboźnego kor., poślubiła 1815 gen. napoleońskiego i osiadła w rodzinnych dobrach Borowica w Lubelskiem; prowadziła działalność filantropijną i oświat, wśród chłopów...

DRUŻBACKA Elżbieta z Kowalskich

ok. 1695-1765, Uboga szlachcianka z Wielkopolski, najznakomitsza poetka czasów saskich i jedna z pierwszych kobiet w literaturze polskiej.

Bardzo ceniona przez współczesnych, chwalona przez Ignacego Krasickiego, nazywana nawet „dziesiątą Muzą", Minerwą, Safoną (którą na pewno nie była), pisała mierne...

ELŻBIETA

Jedno z najczęstszych imion do poł. XIX w., gr. El(e)isabet(h)'z hebr. Eliszeba' - dosł. 'Bóg jest przysięgą; poświęcona Bogu'; np. Elżbieta-Ryksa, 1288-1335, królowa czeska i polska, córka króla pol. Przemysława II i Ryksy, żona Wacława II, króla czes. i pol., później Rudolfa Habsburga; Elżbieta, ok...

Św. ELŻBIETA

Wg Biblii córka Aarona, żona kapłana Zachariasza. Archanioł Gabriel obwieścił mu, że Elżbieta, choć bezpłodna i wiekowa, urodzi mu syna imieniem Jan (Chrzciciel). Jej gł. znaczenie liturgiczne i artystyczne mieści się w scenie Nawiedzenia jej przez Marię; Łuk., 1, 5-22, 39-56.

ELŻBIETA I TUDOR

1533-1603, Córka Henryka VIII i Anny Boleyn, królowa Anglii od 1558, uznana w 1536 za dziecko nieprawe przez sąd kontrolowany przez króla; parlament w 1544 przywrócił jej następstwo tronu (po Edwardzie i Marii).

W 1558, gdy wstępowała na tron, walki religijne, olbrzymie zadłużenie państwa, klęski...

ELŻBIETA GRANOWSKA

ok. 1372-1420, Królowa polska od 1417, trzecia żona Władysława Jagiełły; poddanka króla, córka wojewody sandomierskiego Ottona z Pilcy, porwana ojcu przez Wisława Czambora, rycerza morawskiego.

Po pewnym czasie zapłonął do niej gwałtowaną miłością inny rycerz morawski, Jenczyk Jenczykowicz z rodu...

ELŻBIETA HABSBURŻANKA

1526-45, Córka arcyksięcia austr. Ferdynanda i Anny, ostatniej królowej Czech i Węgier z dynastii Jagiellonów, pierwsza żona Zygmunta Augusta od 1543.

Znienawidzona przez Bonę, zagubiona w obcym środowisku, a przy tym chora na padaczkę (co Bona starała się wykorzystać do unieważnienia małżeństwa...

ELŻBIETA ŁOKIETKÓWNA

1305-80, Córka Władysława Łokietka, królowa węg. 1320-42, trzecia żona Karola Roberta węg., matka Ludwika Węgierskiego. Po wstąpieniu przez syna na tron polski była w jego imieniu regentką Polski w 1370-75 z tytułem „starszej królowej Polski".

Dbając o interesy dynastii andegaweńskiej, za co była...

ELŻBIETA RAKUSZANKA

1436-1505, Córka cesarza Albrechta II Habsburga i Elżbiety Luksemburskiej, królowa polska od 1454, żona Kazimierza (zob.) Jagiellończyka. Inteligentna i wykształcona, była opiekunką pisarzy i artystów, miała wielki wpływ na politykę króla.

Zwana matką* królów a. matką Jagiellonów, miała 6 synów i 7...

Św. ELŻBIETA Z TURYNGII

a. Węgierska, 1207-31, Córka Andrzeja II, króla węg., małżonka landgrafa Turyngii, Ludwika IV, spowinowacona z Piastami, zwana matką ubogich. Cud Róż. Wg legendy (wiązanej też z postaciami innych świętych) Elżbieta, wbrew zakazowi męża, czynnie wspomagała ubogich i bezdomnych poddanych.

Pewnego razu...

ZIENTARA-MALEWSKA MARIA, pseud. Elżbieta Rafalska

ZIENTARA-MALEWSKA MARIA, pseud. Elżbieta Rafalska, ur. 4 IX 1894 w Brąswałdzie pod Olsztynem, warm. poetka i prozaik, działaczka społeczno-oświatowa. Była uczennicą W. Barczewskiego, późniejszego mecenasa i krytyka jej twórczości. W1921-23 pracowała w redakcji „Gazety Olsztyńskiej". Po studiach...

SZEMPLIŃSKA-SOBOLEWSKA ELŻBIETA

SZEMPLIŃSKA-SOBOLEWSKA ELŻBIETA, ur. 29 IV 1910 w Warszawie, poetka, powieściopisarka. Studiowała prawo na UW. W 1939-41 we Lwowie, red. „Almanachu Lit.", współpracowniczka —» „Nowych Widnokręgów", od 1941 w głębi ZSRR. Po powrocie, od 1946 na placówce dypl. w Luksemburgu, pozostała na Zachodzie do 1962...

SIENIAWSKA Elżbieta z Lubomirskich

Żona wojewody bełskiego, od 1702 hetmana wielkiego koronnego, znana piękność, najwybitniejsza zapewne Polka 1. poł. XVIII w., mecenas sztuki, fundatorka a. inicjatorka ponad dwudziestu prac restauracyjnych w pałacach i kościołach, fundatorka kościoła wizytek w Warszawie, kościoła w Powsinie...

Królowa Elżbieta I

Królowa angielska, Elżbieta I udowodniła ponad wszelką wątpliwość, ze kobieta może rządzić krajem równie dobrze jak mężczyzna. Podczas swojego długiego panowaniay przeprowadziła swój kraj przez wiele trudnych chwil i potrafiła skutecznie oprzeć się potędze Hiszpanii.

Elżbieta, często zwana...

Elżbieta Austriaczka

 

- pierwsza żona Zygmunta Augusta

Elżbieta była córką Anny Jagiellonki (córki Władysława Jagiellończyka) i Ferdynanda I Habsburga. Urodziła się w 1526 roku. Prawie od kolebki przeznaczono ją na królową Polski i wielką księżną litewską. Niechęć Bony do tego związku opóźniła sprawę, a...

CEJZIK ELŻBIETA EMILIA

Imię zak. Teresa od Przenajśw.Oblicza, ur. 18 XI 1858 w Orenburgu (Ural), zm. 17 II 1898w Nowym Mieście n. Pilicą, współzałożycielka -» obliczanek.

W Pskowie i Petersburgu uzyskała średnie wykształcenie i kwalifikacjenauczycielki; po przedwczesnej śmierci matki (1876)zajęła się w Dąbrowicy (Wołyń)...

DRUŻBACKA ELŻBIETA

ur. ok. 1695 prawdopodobnie w Wielkopolsce, zm. 14 III 1765 w Tarnowie, Poetka. Wychowywała się na dworach magnackich (m.in. Sieniawskich i Sanguszków); po zawarciu małżeństwa (przed 1725) osiadła w Sandomierskiem, utrzymując żywe kontakty z domami Sieniawskich, Sanguszków, Czartoryskich, Krasickich i in. ;...