Elementy muzyczne

Czytaj Dalej

ROUSSEAU - Elementy sentymentalne

1.  jest dużo o przyrodzie

2.  utwór o uczuciach

3.  wykrzykniki, które świadczą o emocjach

4.  wyolbrzymiona uczuciowość

„A...B...C...” - ELEMENTY TENDENCYJNE

−  główna bohaterka czerpie szczęście i radość na przekór wszystkich nieszczęść; w sposób heroiczny trwa w swoich założeniach

−  bohater tendencyjny

−  fabuła

- 1 wątek

−  chronologia

−  utwór sugeruje jak postępować

−  sytuacja przedstawiona klarownie

−  wyraźne przedstawione co dobre a co...

„DOBRA PANI” - ELEMENTY TENDENCYJNE

Utwór przestrzegający przed wyrachowanym działaniem, które pozornie może przypominać realizację haseł pozytywistycznych.

Elementy szczególnej teorii względności

Mechanika klasyczna oparta na zasadach dynamiki Newtona poprawnie opisuje zja-wiska, w których prędkości ciał są małe w porównaniu z prędkością  światła. Jednak w zjawiskach atomowych, jądrowych i w astrofizyce spotykamy się z prędkościami zbliżonymi do prędkości światła i wtedy zamiast mechaniki...

„Grób Agamemnona” Juliusza Słowackiego - elementy pamfletu i retoryczność

„Grób Agamemnona”

Słynny wiersz stanowi fragment VIII pieśni poematu podróżniczego „Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu”. W druku ukazał się razem z „Lilią Wenedą” jako pewnego rodzaju komentarz do tej tragedii, gdyż wymagała ona jego, jako utwór symboliczny (miejscami o symbolice skomplikowanej i...

Motywy malarskie i muzyczne w literaturze

Mickiewicz używa wyrazów dźwięko naśladowczych: "Zgrzyt żelaza po szkle przejął wszystkich dreszczem" - Targowica Ostatnim motywem muzycznym jest wieczorny koncert świerszczy i żab.

Fundusze własne banku jako element ograniczenia ryzyka

Oprócz szeroko rozumianej funkcji „gwarantowania bezpieczeństwa” kapitał własny banku jest: - elementem koniecznym do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej, - z reguły tanim źródłem finansowania działalności bankowej, - czynnikiem określającym wielkośc oraz potencjał banku.

Elementy stosunku prawnego

Uprawnienie jako element stosunku prawnego występuje, gdy przepisy prawa lub postanowienia umowne nie nakładają na dany podmiot obowiązku zachowania się w określony sposób, lecz pozostawiają podmiotowi wybór określonego zachowania, np.

Praworządność i jej elementy

 

Praworządność – zasada przestrzegania prawa przez organy państwa.

Na praworządność składają się dwie przesłanki:

Istnienie stosunkowo szerokiej regulacji prawnej, obejmującej wszystkie istotne dziedziny życia. Przyjmuje się, że są w państwie dwie dziedziny życia społecznego...

Elementy aktu administracyjnego

Element ten służy 2 zasadniczym celom: wskazaniu, że decyzja została wydana przez organ administracji publicznej (a nie przez inny organ, urzędnika lub osobę fizyczną) oraz ustaleniu czy decyzję wydał organ właściwy (kompetentny).

Trzy elementy obsługi klienta

Serwisu przedsprzedażowego - obsługa klienta w fazie przedsprzedaży np.doradztwo techniczne, próby rozwiązania problemów klienta, udzielanie informacji;

Serwisu dostawczego - obsługa klienta podczas fazy sprzedaży, obejmujący:czas dostawy, stan przesyłki, elastyczność dostaw...

Sprzedaż osobista jako element strategii aktywizacji sprzedaży

Istotą sprzedaży osobistej jest bezpośredni i indywidualny kontakt sprzedawcyz klientem. Jego rezultatem jest interakcyjny i elastyczny charakter powiązań międzykomunikującymi się stronami. Interakcyjność polega na natychmiastowym uzyskaniu sprzężenia zwrotnego czyli reakcji klienta na ofertę firmy...

Elementy psychologii reklamy

Reklama jest procesem komunikacji o charakterze perswazyjnym. Ingeruje w wypracowane przez konsumenta, względnie trwałe ustosunkowania do produktów. Postawy te można kształtować i zmieniać poprzez manipulację cechami nadawcy komunikatu jak i charakterem samego przekazu. Skuteczność apelureklamowego zależy...

Niewizualne elementy komunikowania się firmy z otoczeniem

Do grupy bezpośrednich lub pośrednich elementów niewizualnych, kształtujących tożsamość oraz mających wpływ na zarys wizerunku firmy należą: kontakty osobiste (podczas sprzedaży, negocjacji, serwisu, korespondencji,rozmów telefonicznych itp.