Elementarz

Elementarz

Czytaj Dalej

ELEMENTARZ DLA SZKÓŁ PARAFIALNYCH NARODOWYCH

Nowoczesny podręcznik nauki czytania i pisania metodą analityczno-syntetyczną wyd. przez Komisję Edukacji Narodowej (Kraków 1785); por. Nauka (krótka ku czytaniu).