Elektryfikacja

Elektryfikacja

Czytaj Dalej

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER)

Naukowy instytut branżowy z siedzibą w Warszawie. Gł.kierunki działalności naukowo-badawczej:

1) doskonalenie zmechanizowanych energooszczędnychtechnologii produkcji roślinnej izwierzęcej;

2) projektowanie i testowanie zespołóworaz maszyn wraz z ich certyfikacją;

3) badania i ocena ekon. produkcji...