Elbląg

Elbląg

Czytaj Dalej

Elbląg

Miasto powiatowe (1975-98 wojewód­zkie) na pograniczu Żuław Wiślanych i Wy­soczyzny Elbląskiej, nad rzeką Elbląg, w pobliżu jej ujścia do Zalewu Wiślanego. Port żeglugi śródlądowej oraz morski port handlowy, lotnisko sportowe. Ośrodek przemysłowy, handlowy, kulturalny, tury­styczny i sportowy...

ELBLĄG i literatura

ELBLĄG, miasto woj., nad rzeką E., w pobliżu jej ujścia do Zalewu Wiślanego. Gród prus., znany anglosaskiemu podróżnikowi z IX w. Wulfstanowi, w XIII-XV w. w rękach Krzyżaków, 1246 otrzymał prawa miejskie, stając się wkrótce czł. Hanzy. W 1466 wszedł w skład Rzplitej, z szerokimi uprawnieniami...

ELBLĄG

Siedziba parafii i dekanatu kat. w diec. warmińskiej oraz parafii prawosł. i ewang.augsb., dawny ośrodek protestantyzmu. Po zbudowaniu 1237 przez Krzyżaków zamku w pobliżu handlowego grodu prus. Truso rozwinęła się osada, której wielki mistrz Henryk z Hohenlohe nadał 1246 prawa miejskie; do 1261 E. był...

Pedagogika społeczna - ściąga z ćwiczeń ( I rok pedagogiki resocjalizacyjnej Elbląg -EUH-E )

UWAGA!!! W ZAŁĄCZNIKU JEST PRAWDZIWA "ŚCIĄGOWA" WERSJA TYCH NOTATEK !!! ŚRODOWISKO LOKALNE - mała ojczyzna, habitat, wspólnota, społeczność, lokalna przestrzeń życia (osiedle,wieś,obszar geogr.) LEPALCZYK– teren przestrzennie wydzielony w którego skład wchodzą, oprócz mieszkań, wszelkie urządzenia usługowe, socjalne i kulturalne, uzależnione od potrzeb i struktury społeczno-demograficznej mieszkańców. W środowisku lokalnym rozwijają się grupy społeczności ...

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej.Zagadnienia( EUH-E Elbląg)

Różnorodność interpretacji pojęcia opieka Ze wzgl. Na różnorodność form i różny zakres opieki, której podmiotem i przedmiotem jest czł, możemy nazywać je ogólnie opieką międzyludzką. Takie ogólne ujęcie opieki jest niezbędne wszędzie tam, gdzie sprawowana jest ona nad człowiekiem niezależnie od tego, kim sa ci ludzie, jaka jest forma organizacyjna i zakres. 1. H. Radlińska – istotę opieki widziała w tym, ze „bierze ona odpowiedzialność za losy ...