Ekumena

Czytaj Dalej

Wyjaśnij znaczenie terminów: ANEKUMENA, ekumena, subekumena

ANEKUMENA – obszar lądu nie zamieszkany przez człowieka; EKUMENA – obszar lądu stale zamieszkiwany przez człowieka; SUBEKUMENA – obszar lądu zamieszkiwany okresowo lub jedynie wykorzystany przez człowieka.