Ekspozycja

Czytaj Dalej

Wczesne dzieciństwo - drugi i trzeci rok życia dziecka - Problem ekspozycji

Sytuacja ekspozycji pociąga za sobą również poczucie dumy w związku z faktem zrobienia czegoś dobrze oraz w związku z tym, że inni to dostrzegli. Pochwały dorosłego pozwalają maluchowi doświadczać dumy, co wspierać będzie jego pewność siebie i odwagę w sytuacjach ekspozycji.

Ustalanie ekspozycji w aparacie fotograficznym

W nowoczesnych aparatach ekspozycję można ustawiać w bardzo szerokim zakresie, co pozwala dostosować się do filmów o różnej czułości. Właś­ciwe nastawienia ustala się za pomocą przyrządu zwanego światłomierzem, w którym element foto-elektryczny (zwykle fotoopór) mierzy natężenie padającego...

Sytuacja społecznej ekspozycji (SSE)

Sytuacje społecznej ekspozycji (SSE) to sytuacje, w których jednostka jest obiektem uwagi i potencjalnej oceny ze strony wielu różnych osób (Matczak, 2001; Tyszkowa, 1977).

EKSPOZYCJA

EKSPOZYCJA, sytuacja zarysowana w punkcie wyjścia —» fabuły epickiej lub dram.

Ekspozycja

1. → wystawa.

2. poddanie działaniujakiegoś czynnika, np. środka ochronyroślin. Ze względu na sposób przenikania pestycydu do organizmu wyróżnia się e.:

1) dermalną (przenikanie przez skórę);

2) inhalacyjną (wchłanianie przez drogi oddechowe);

3) doustną (wchłanianie przez usta);

4) przez oczy...

Wystawa, ekspozycja

Kierunek nachylenia pow. pola w stosunku do stron świata. W. decyduje o różnym oświetleniu i nagrzewaniu się pow. gleb, w zależności od ustawienia względem stron świata i kąta padania promieni słonecznych.Insolacja i temp. stoków układają się malejąco od południowych i wschodnich do zachodnich i...