Ekspiacja

Ekspiacja

Czytaj Dalej

Zaburzone zachowania u dziecka:lęk, strach. fiksacja, racjonalizacja, "Kozioł ofiarny, Ekspiacja"

E K S P I A C J A Ekspiacja - mechanizm, który pozwala za pomocą wyrządzonych komuś krzywd dojść do katharsis, np kiedy zapracowani, nieobecni w domu rodzice użalają się nad swoim dzieckiem, po czym dochodzą do wniosku, że będzie to dobra nauka dla niego, że będzie twardszy na przyszłość.

Ekspiacja

(łac. “odpokutowanie za winę, oczyszczenie”). Wynagrodzenie za grzechy i naprawa szkód wyrządzonych Bogu i porządkowi moralnemu. Żydzi potrzebę odpokutowania za grzechy wyrazili w ustanowieniu dnia pokutnego, Jom Kippur.

Nowy Testament, a szczególnie autor Listu do Hebrajczyków, uważa, że Chrystus jako...