EGOIZM

  EGOIZM (łc. We współ­życiu społecznym egoizm oceniany jest negatywnie. Egoizm tzw.

EGOIZM

Egoizm jest wg niektórych poglądów jedną z ważniejszychsił aktywizujących człowieka i przyczynia się do postępu. Interesujące jest teżspojrzenie na egoizm z punktu widzenia zasady -> MIEĆ BY BYĆ.

Samobójstwo – przejaw największego egoizmu, czy... ?

Podsumowując – zamach na własne życie to najgorszy, a dla niektórych też ostatni, przejaw egoizmu.

EGOIZM

EGOIZM (łac.

Interesy narodowe i międzynarodowe – racja stanu a egoizm w polityce zagr.

Interesy narodowe i międzynarodowe Interes wspólnoty narodowej to stan rzeczy stanowiący konieczne ogniwo procesów zjawisk prowadzących do zaspokojenia jej potrzeb. Z punktu widzenia obiektywnego IN stanowi zawsze konieczny i logiczny element systemu wartości narodowej, trwały żywotny dla zaspokojenia...

EGOIZM

(łac. ego ja), postawa kierowania się motywem własnej korzyści (zwł. w sytuacji konfliktowej), przeciwstawna altruizmowi; przejawia się w przedkładaniu własnych dóbr, spraw i pragnień nad potrzeby bliźniego (niezależnie od wielkości strat i krzywd, jakie on ponosi), nieliczeniu się z jego osobową...